De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Symphoricarpos wordt verruimd per 1 januari 2017

Het Kenniscentrum heeft het afgelopen jaar een test uitgevoerd om te kijken of een toevoeging gerechtvaardigd is om de middelen met de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat (code 11 op het label van het middel) toe te voegen voor Symphoricarpos in de productspecificatie Besheesters. Uit deze test bleek dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichting in de productspecificatie Besheesters.

Wijziging:

  • Het volgende product wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Symphoricarpos:

o Chloortablet = code 11 op het label.

Naast het chloortablet blijven de middelen met code 3 op het label (op basis van Aluminiumsulfaat) ook toegestaan.

  • U moet de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.

o Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling dient u zelf toe te voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.

o Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 11 op label van het middel = Chloortablet.

Het bovenstaande middel dient toegediend te worden conform gebruiksaanwijzing.

SORTERINGSCODE

Productgroepnr Naam SK1 SK2 Sk3 SK4 SK5 SK6
1 07 009 01 Symphoricarpos S20 S05 S65
    Verplicht Verplicht Voorbehandeling

Informatiekenmerk

S20 = Minimum steellengte
S05 = Rijpheidsstadium
S65 = Voorbehandeling

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Laboratorium Royal FloraHolland
T 0174 632637 of 0174 632610
E laboratorium@royalfloraholland.com

Handel in kastanjebomen naar Verenigd Koninkrijk niet toegestaan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst bomenhandelaren er nogmaals op dat handel in kastanjebomen (Castanea) van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan. Het verbod geldt voor planten voor opplant van het geslacht Castanea, met uitzondering van zaden. Het Verenigd Koninkrijk heeft deze regel in 2013 ingevoerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft een status als beschermd gebied (ZP) voor sommige plantenziekten. Nederland is – in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk – niet vrij is van de plantenziekten Cryphonectria parasitica en Dryocosmus kuriphilus.

Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2016

Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt en bestaande gewijzigd of geblokkeerd. Per 1-1-2017 wijzigen diverse producten van productgroep. Er zijn namen van productcodes aangepast en productcodes verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen de verwijderde productnamen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met een nieuw registratienummer en een productcode. Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2016 (20-12-2016)

Koppeling tussen lengte en gewicht bij Alstroemeria vanaf 1 januari 2017

Koppeling tussen lengte en gewicht bij Alstroemeria vanaf 1 januari 2017
Op verzoek van de FPC is er aan de VBN Stuurgroep regelgeving besluitvorming gevraagd over het aanbrengen van een wijziging in de productspecificatie, ten behoeve van de verbetering van presentatie en kwaliteit van Alstroemeria.

Na een intensief traject met diverse Alstroemeria aanvoerders (o.a. een enquête), klanten, de afdeling Productspecificaties en regelgeving en de Producttafel van Royal FloraHolland is de wens voor een koppeling tussen lengte en gewicht naar voren gekomen.

Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep regelgeving. Vanaf 1 januari 2017 geldt er voor Alstroemeria een koppeling tussen lengte en gewicht, zie tabel hieronder:

*Bij bosgewicht van 600 gram en meer – minimum aantal takken per fust 60
**Bij bosgewicht van 300 gram en minder – minimum aantal takken per fust 100

De koppeling lengte/gewicht houdt in dat er aangevoerd moet worden volgens bovenstaande tabel; met een minimum lengte van 45 cm en een maximum lengte van 90 cm en daarbij horende (minimale) grammages. Dit betekent onder andere dat aanvoeren op lengte 80 cm alleen nog toegestaan is bij een steelgewicht van minimaal 50 gram. Voor lengte van 45 t/m 70 cm geldt in stappen van 5 cm, voor lengte van 70 t/m 90 cm geldt in stappen van 10 cm. De koppeling lengte/gewicht geldt alleen voor Alstroemeria en niet voor Alstroemeria Florinca.

De sorteerkenmerken blijven ongewijzigd.

Sorteringscode overzicht

Productgroepnr

Naam:

SK1

SK2

SK3

SK4

101 003 01

Alstroemeria

S20

S21

S05

S22

 

 

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Advies

101 003 02

Alstroemeria Florinca

S20

S05

S22

 

 

Verplicht

Verplicht

Verplicht

S20 = Minimum steellengte

S21 = Gewicht (gemiddeld)

S05 = Rijpheidsstadium

S22 = Aantal bloemknoppen

 

Via onderstaande link kunt u de inhoud van de kenmerkcodes bekijken

Overzicht kenmerkcodes

 

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Symphoricarpos wordt verruimd per 1 januari 2017

Het Kenniscentrum heeft het afgelopen jaar een test uitgevoerd om te kijken of een toevoeging gerechtvaardigd is om de middelen met de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat (code 11 op het label van het middel) toe te voegen voor Symphoricarpos in de productspecificatie Besheesters. Uit deze test bleek dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichting in de productspecificatie Besheesters.

 

Wijziging:

• Het volgende product wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Symphoricarpos:

o Chloortablet = code 11 op het label.

 

Naast het chloortablet blijven de middelen met code 3 op het label (op basis van Aluminiumsulfaat) ook toegestaan.

 

• U moet de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.

o Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling dient u zelf toe te voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.

o Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 11 op label van het middel = Chloortablet.

 

Het bovenstaande middel dient toegediend te worden conform gebruiksaanwijzing.

 

SORTERINGSCODE

Productgroepnr

Naam

SK1

SK2

Sk3

SK4

SK5

SK6

1 07 009 01

Symphoricarpos

S20

 

S05

 

 

S65

 

 

Verplicht

 

Verplicht

 

 

Voorbehandeling

Informatiekenmerk

S20 = Minimum steellengte
S05 = Rijpheidsstadium
S65 = Voorbehandeling

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Laboratorium Royal FloraHolland
T 0174 632637 of 0174 632610
E laboratorium@royalfloraholland.com

Opschoning Citrus productgroepen en productcodes vanaf 1 januari 2017

Zoals bekend maakt de sierteeltsector momenteel een sterke ontwikkeling door op vele terreinen. Daarin is ook een trend in consumentenbehoefte naar eetbare planten zichtbaar. Tevens bestaat de behoefte om duidelijkheid in de keten te creëren op gebied van productnamen en uniformiteit in VBN coderingen. Na een intensief traject met diverse Citrus aanvoerders, klanten, Floricode, Productmanager en de afdeling Productspecificaties en regelgeving van Royal FloraHolland zullen de volgende veranderingen gaan plaatsvinden.

 

Zoals aangegeven zullen de productgroepen en productcodes bij Citrus worden opgeschoond. Op dit moment zijn de productcodes van Citrus verdeeld over 4 productgroepen. Vanaf 1 januari 2017 is er nog 1 productgroep Citrus 3 05 133 01 met daarin 18 productcodes.

 

Daarnaast is het sorteerkenmerk S91 (vruchtbenaming) aangemaakt. Producten worden omschreven met een botanische/wetenschappelijke naam. Dit sorteerkenmerk ‘vruchtbenaming’ gaat de consumenten en handel helpen beter te begrijpen welk product ze kopen.

Bijvoorbeeld: Productcode 47754 Citrus sinensis – met S91 waarde 001 kunt u Sinaasappel meegeven.

 

Vanaf 1 januari 2017 zijn de sorteerkenmerken voor Citrus als volgt:

 

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S01 Potmaat Verplicht
2 S02 Minimum planthoogte Verplicht
3 S46 Aantal vruchten/trossen Advies
4 S91 Vruchtbenaming Advies
5      
6 S77 Eetbaar/niet eetbaar Verplicht

 

Via de link kunt u zien welke productcodes het betreft en de inhoud van sorteerkenmerk S91 bekijken.

 

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken

Kenmerkcodes

Bij Kransen wordt het sorteerkenmerk S74 (Materiaaldiameter) verplicht gesteld per 1 november 2016

Bij Kransen wordt het sorteerkenmerk S74 (Materiaaldiameter) verplicht gesteld per 1 november 2016. Dit is al een aantal jaren een geadviseerd kenmerk.

 

De sorteerkenmerken voor Kransen zijn per 1 november 2016 als volgt:

 

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S73 Materiaalhoogte Advies
2 S71 Productkleur Advies
3 S74 Materiaaldiameter Verplicht

 

 

Het sorteerkenmerk S74 wordt voornamelijk op verzoek van klanten verplicht gesteld.

 

Voor het meten van materiaaldiameter gelden de volgende regels:

  • Het betreffende materiaal wordt gemeten van buitenkant tot buitenkant;
  • Kale (niet opgemaakte) kransen worden gemeten van buitenkant tot buitenkant;
  • Bij opgemaakte kransen (met groen etc.) wordt de kale kransdiameter genomen plus 5 cm.

 

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken (S74 is bij bloemen en planten hetzelfde): Kenmerkcodes

 

In deze bijlage vind u een overzicht welke productcodes het betreft.

 

Aanvoer Narcissus op pot voor 15 december met een aangepast rijpheidsstadium

Aan de VBN Stuurgroep is een voorstel gedaan om aan de huidige productspecificatie de mogelijkheid toe te voegen om Narcissus op pot aan te voeren voor 15 december met een aangepast rijpheidsstadium. Als huidige minimale eis voor Narcissus op pot geldt een rijpheid conform rijpheidsstadium 2 (hierbij moet de bloem uit de bol zijn). Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep.

 

Vanaf 1 november 2016 worden onderstaande bepalingen aan de productspecificatie Narcissus op pot toegevoegd.

 

RIJPHEID

• Bij aanvoer tot 15 december geldt als minimale eis een rijpheid conform rijpheidsstadium 3.

• Bij aanvoer vanaf week 8 is als minimale eis een rijpheid conform rijpheidsstadium 1 toegestaan.

 

Bij aanvoer voor 15 december moet u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit/Kenniscentrum van de betreffende veiling voor de uitvoering van een houdbaarheidstest.

 

Voor de volledige productspecificatie Narcissus op pot zie vbn.nl

MVO certificering: Aanpassingen in kenmerk S97 en K07, aanmaak nieuwe kenmerken K14 t/m K29

Met ingang van 1 november 2016 wordt de inhoud van kenmerk S97 (overige leveranciersinformatie) en K07 (overige leveranciersinformatie) aangepast. Daarnaast worden de nieuwe kenmerken K14 t/m K29 aangemaakt om de aanvoerder meer mogelijkheden te geven om meerdere MVO certificaten mee te kunnen geven.

 

Onder kenmerk S97 zijn de MPS certificeringen MPS A+, A, B en C opgenomen (en vooralsnog Global GAP, FFP en tijdelijk FFP). Kenmerk K07 omvat alle overige certificaten en keurmerken met uitzondering van MPS A+, A, B en C. Dit om te voorkomen dat de MPS certificering dubbel getoond wordt op de klok.

 

Kenmerken K14 t/m K29 betreffen alle bekende certificaten en keurmerken met uitzondering van MPS A+, A, B en C. Deze kenmerken zijn bedoeld om de aanvoerder de mogelijkheid te geven om zoveel certificaten en keurmerken als gewenst mee te geven in het aanbod.

 

In de bijlage kunt u de nieuwe invulling van de kenmerken en de bijbehorende kenmerkwaardes terugvinden. Meer informatie over de toepassing van de kenmerken vindt u op de website van Royal FloraHolland.

Snij Hydrangea sorteerkenmerk S84 (gemiddelde bloemdiameter) vanaf 1 januari 2017

Bij de snij Hydrangea wordt, op advies van de FPC snij Hydrangea, het sorteerkenmerk S23 (minimum bloemdiameter) per 1 januari 2017 vervangen door sorteerkenmerk S84 (gemiddelde bloemdiameter).

 

Hiermee kan het juiste en gewenste sorteerkenmerk meegegeven worden. Binnen de snij Hydrangea en in de productspecificatie wordt al gesproken over sortering op gemiddelde diameter maar de betekenis van sorteerkenmerk S23 is minimum bloemdiameter. Om die reden is de S84 gemiddelde bloemdiameter aangemaakt.

 

De sorteerkenmerken voor snij Hydrangea (groep 101 084) zijn per 1 januari 2017 als volgt:

 

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S20 Minimum steellengte Verplicht
2 S84 Gemiddelde bloemdiameter Verplicht
3 S05 Rijpheidsstadium Verplicht
4 S80 Maximum percentage oud hout Verplicht
5 L11 Aantal stelen per bos Verplicht
6 S50 Bloemkleur Advies

 

 

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken:

Kenmerkcodes snKenmerkcodes snijbloemenijbloemen

 

Neem tijdig contact op met uw softwareleverancier om deze wijziging door te kunnen voeren.