Handel in kastanjebomen naar Verenigd Koninkrijk niet toegestaan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst bomenhandelaren er nogmaals op dat handel in kastanjebomen (Castanea) van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan. Het verbod geldt voor planten voor opplant van het geslacht Castanea, met uitzondering van zaden. Het Verenigd Koninkrijk heeft deze regel in 2013 ingevoerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft een status als beschermd gebied (ZP) voor sommige plantenziekten. Nederland is – in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk – niet vrij is van de plantenziekten Cryphonectria parasitica en Dryocosmus kuriphilus.