Houd Nederland Xylella-vrij

Gevreesde olijvenpest kan ook in ons land toeslaan

Als de plantenziekte Xylella fastidiosa in Nederland zou toeslaan, dan dreigen harde en verstrekkende gevolgen voor de betrokken boomtelers en handelaren. In zo’n geval zal een bufferzone van tien kilometer worden ingesteld. Uit die zone, die minstens vijf jaar van kracht blijft, mogen dan geen waardplanten van Xylella worden verhandeld. De economische gevolgen mogen derhalve niet worden onderschat en dus moet alles aan worden gedaan de ziekte Xylella oftewel olijvenpest buiten de deur te houden. ‘Houd Nederland Xylella-vrij’ luidt de dringende oproep boven een folder, die eigenlijk als waarschuwing is bedoeld.

 

Telers bomen en planten

Die waarschuwing is gericht aan het adres van telers van bomen en vaste planten, perk-, kuip- en potplanten en eveneens beheerders van openbaar groen. Ook de handelaren worden aangesproken, omdat naast de telers ook zij een reeks maatregelen kunnen nemen om de schadelijke bacterie een slag voor te zijn. De bacterieziekte Xylella fastidiosa dook een paar jaar geleden op in de hak van Italië en is overigens niet schadelijk voor mensen en dieren. Een genetische variant ervan is vorig jaar zomer aangetroffen in Zuid-Frankrijk. Een waarschuwing voor de ziekte is geen overdreven actie: de aandoening kan op meer dan 350 planten schade veroorzaken. Er is nu een speciale folder uitgegeven, waarin de beschikbare kennis rond het quarantaine-organisme is gebundeld.

 

Vakantiegangers

Uiteraard wordt daarin ingezoomd op wat telers, handelaren en terreinbeheerders kunnen doen deze bacterie geen kans te geven. Daarnaast zullen vakantiegangers de komende weken via een Facebook-actie worden geïnformeerd en afgeraden om waardplanten van Xylella (stekken, planten e.d.) mee te nemen uit die delen van Europa, waar de aandoening nu heerst. De informatiefolders worden onder meer verspreid via LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, LTO Glaskracht Nederland en Naktuinbouw. Ze zijn ook digitaal beschikbaar, onder meer via LTO Nederland en www.nvwa.nl/xylella. Aan de samenstelling van de folder werkten mee: LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, LTO Glaskracht Nederland, VBN, Anthos, Plantum, Tuinbranche Nederland, NVWA en Naktuinbouw.