Keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Bouvardia verruimd per 1 mei 2017 

Per 1 mei 2017 vindt er een wijziging plaats in de productspecificatie Bouvardia. De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Bouvardia wordt verruimd.

Het Kenniscentrum heeft het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd voor fabrikant Vaselife International om te kijken of het gerechtvaardigd is om het middel Vase Life Universal Hydrate 100 Clear Post Harvest (code 100 op het label van het middel) toe te voegen aan de productspecificatie van Bouvardia. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de productspecificatie van Bouvardia.

Wijziging:

  • Per 1 mei 2017 wordt Vase Life Universal Hydrate 100 Clear Post Harvest (code 100 op het label van het middel) toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Bouvardia (naast dit middel blijven ook de reeds vermelde middelen toegestaan).
  • U moet de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.

o Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u vanaf heden zelf toevoegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.

o Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 100 op label van het middel = Vase Life Universal Hydrate 100 Clear Post Harvest.

Het bovenstaande middel dient toegediend te worden conform gebruiksaanwijzing.

Productgroepnr Naam SK 1 SK 2 SK 3 SK 4 SK 5 SK 6
1 01 026 00 Bouvardia S20 S05 S65
    Verplicht Verplicht Voorbehandeling

Informatiekenmerk

S20 = Minimum steellengte
S05 = Rijpheidsstadium
S65 = Voorbehandeling

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Laboratorium Royal FloraHolland
T 0174 632637 of 0174 632610
E laboratorium@royalfloraholland.com

De medewerkers van het laboratorium zijn dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 13.00 uur. Mocht u ze dan niet hebben kunnen bereiken stuurt u dan a.u.b. een mail.