Pennisetum setaceum mogelijk als invasieve plant bestempeld 

Het gewas Pennisetum setaceum staat op de lijst van de Europese Unie om als invasieve plant bestempeld te gaan worden. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor u als producent.

Hierover zal in juni 2017 in de Europese commissie een besluit genomen worden. Indien hiertoe besloten wordt, geldt vanaf korte tijd daarna:

Een Europees verbod (EU-exotenverordening 1143/2014) op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Waaronder Pennisetum setaceum.

Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. Men mag onder andere geen handel drijven met een soort die op de Unielijst staat. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt, de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Als veilingen verenigd in de VBN, voeren wij samen met o.a. LTO, Plantum en anderen, actief lobby om dit soort beperkende maatregelen tot een minimum te beperken. Desondanks kan het zijn dat dit product toch onder deze regeling gaat vallen.

Wij willen u hierover tijdig informeren en zullen u verder informeren als er ontwikkelingen te melden zijn op dit dossier.

Het betreft de volgende productcodes op de VBN veilingen:

  • 51151 Pennisetum setaceum
  • 51152 Pennisetum setaceum ‘Rubrum’

Verdere informatie over invasieve planten en de regelingen hieromtrent vindt u op de NVWA site: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/inhoud/unielijst-invasieve-exoten