De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Symphoricarpos wordt verruimd per 1 januari 2017

Het Kenniscentrum heeft het afgelopen jaar een test uitgevoerd om te kijken of een toevoeging gerechtvaardigd is om de middelen met de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat (code 11 op het label van het middel) toe te voegen voor Symphoricarpos in de productspecificatie Besheesters. Uit deze test bleek dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichting in de productspecificatie Besheesters.

Wijziging:

  • Het volgende product wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Symphoricarpos:

o Chloortablet = code 11 op het label.

Naast het chloortablet blijven de middelen met code 3 op het label (op basis van Aluminiumsulfaat) ook toegestaan.

  • U moet de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.

o Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling dient u zelf toe te voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.

o Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 11 op label van het middel = Chloortablet.

Het bovenstaande middel dient toegediend te worden conform gebruiksaanwijzing.

SORTERINGSCODE

Productgroepnr Naam SK1 SK2 Sk3 SK4 SK5 SK6
1 07 009 01 Symphoricarpos S20 S05 S65
    Verplicht Verplicht Voorbehandeling

Informatiekenmerk

S20 = Minimum steellengte
S05 = Rijpheidsstadium
S65 = Voorbehandeling

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Laboratorium Royal FloraHolland
T 0174 632637 of 0174 632610
E laboratorium@royalfloraholland.com