Nieuwe leidraad preventie Xylella is nu beschikbaar

Er is een nieuwe versie van de leidraad preventie Xylella beschikbaar. De leidraad preventie Xylella is bestemd voor telers en handelskwekers en geeft een overzicht van een aandachtspunten die van belang zijn om te voorkomen dat u planten met een Xylellabesmetting op uw bedrijf binnen haalt.

Het accent wordt vooral gelegd op de herkomst van het plantmateriaal en de (teelt)omstandigheden waarin het plantmateriaal is opgekweekt. Daarnaast zijn er tips voor algemene bedrijfshygiëne opgenomen.

Deze leidraad is ontwikkeld in het kader van het project fytosanitaire preventie, in samenwerking met VBN, de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, LTO Glaskracht Nederland, en het Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit.