Plantenpaspoortnummer nu ook digitaal te versturen 

Het plantenpaspoortnummer kan sinds kort ook digitaal verstuurd worden. Zowel bij klokverkoop als bij directe handel kan dit digitaal worden meegegeven in de Elektronische Aanvoerbrief (EAB).

Deze nieuwe variant speelt in op de wens van klanten. Het digitale plantenpaspoort wordt via de Elektronische Klok Transactie en de DESADV bij directe handel doorgezet naar de klant en gaat daar vanuit verder de keten in. De controle en waarborging van de plantenpaspoorten worden hierdoor eenvoudiger. De traceerbaarheid van producten wordt beter. Naast het digitaal meegeven van de paspoortnummers moet ook op iedere kleinste verkoopeenheid een fysiek plantenpaspoort meegegeven worden (bijvoorbeeld per tray/doos/pot).

Wettelijk verplicht

Het plantenpaspoort is wettelijk verplicht voor bepaalde planten en plantaardige producten die binnen de EU worden verhandeld. Dit geldt zowel bij transport en verhandeling binnen Nederland als bij het doorzenden naar andere lidstaten. Zaden en eindproducten zoals vruchten, snijbloemen, snijtakken of snijblad zijn hiervan uitgezonderd. Het doel van het plantenpaspoort is om in geval van fytosanitaire problemen sneller de oorspronkelijke producent te vinden en daarmee de verspreiding van plantenziekten te voorkomen.

Met ingang van 2016 zijn door de uitbraak van de bacterie Xylella fastidiosa die onder meer de boomziekte Van Pierce veroorzaakt, in het zuiden van Italië en Frankrijk maatregelen getroffen. Onder andere zijn extra waardplanten opgenomen in de lijst met paspoortplichtige planten en is men alert op het gebruik van plantenpaspoorten. Het juiste gebruik van plantenpaspoorten wordt hierdoor nog urgenter.

Als Royal FloraHolland willen we u wijzen op het gezamenlijke belang en de wettelijke verplichting van zowel het fysieke als digitale plantenpaspoort. Daarmee houden we de handelsgrenzen open en doen we het maximale om ziektes buiten de deur te houden.

Recente controles Naktuinbouw

Naktuinbouw heeft in april 2016 paspoortcontroles uitgevoerd bij Royal FloraHolland. Hieruit blijkt dat nog niet in alle gevallen de plantenpaspoorten worden meegegeven en dat nog niet alle aanvoerders geregistreerd zijn. Hier kan een verbeteringsslag gemaakt worden. Naktuinbouw neemt contact op met die aanvoerders die nog niet aan de wettelijke eisen voldoen en zal bij hercontrole onjuiste of niet van paspoorten voorziene partijen uit de handel nemen.

Voor verdere informatie bezoekt u de website van de NVWA (www.nvwa.nl) en de VBN (www.vbn.nl). Voor extra informatie over Xylella kunt u de nieuwsbrief van Naktuinbouw inzien (nieuwsbrief). Voor een toelichting hoe het digitale plantenpaspoort in de EAB dient te worden meegegeven, wordt verwezen naar de betreffende softwareleveranciers.