Potorchidee: productinformatie met uniforme symbolen opgenomen in de Productspecificaties

In 2014 zijn de uniforme productinformatie symbolen voor de Potorchidee, na goedkeuring van de FPC, geïntroduceerd. Momenteel gebruikt zo’n 40% van de Orchideeën aanvoerders deze productinformatie symbolen.

Vanuit de werkgroep Ketencommunicatie en Kwaliteit is geadviseerd om de productinformatie met uniforme symbolen op te nemen in de productspecificaties van Potorchidee.

Dit voorstel is door de FPC Potorchidee en de VBN Stuurgroep regelgeving goedgekeurd.

De verplichting van de uniforme symbolen op de etiketten heeft een aantal redenen:

  1. De uniformiteit maakt dat consumenten de symbolen leren kennen en na verloop van tijd kunnen herkennen zodat de verzorging van de planten makkelijker te begrijpen wordt.
  2. De uniformiteit maakt dat breed over de verzorging van potplanten gecommuniceerd kan worden. Bijv. consumenten kunnen de symbolen terugvinden op websites of winkelpersoneel kan geïnformeerd worden zodat zij de consument beter kunnen voorlichten.
  3. Als iedereen zijn eigen symbolen blijft gebruiken blijft de verzorging van potplanten voor consumenten ondoorzichtig en is er geen mogelijkheid om daar iets aan te doen.

In de productspecificaties van Potorchidee wordt onder het hoofdstuk ‘Verpakkingsvoorschrift Product specifiek’ het volgende opgenomen:
Het is verplicht Orchidee in pot te voorzien van productinformatie met uniforme symbolen (steek- of hangetiket of anderszins, mits gebonden aan het product). De drukbestanden van de uniforme productinformatie symbolen zijn terug te vinden op de homepage van www.vbn.nl onder het kopje ‘Symbolen’.