Pennisetum setaceum en Gunnera tinctoria zijn definitief aan de lijst van invasieve planten toegevoegd

De soorten Pennisetum setaceum en Gunnera tinctoria zijn door de Europese Commissie op 19 juni 2017 definitief aan de lijst van invasieve planten toegevoegd.

Als gevolg van dit besluit geldt vanaf 20 dagen na publicatie een verbod op productie en handel van deze soorten.

Voor u als kweker geldt een overgangsregeling die kort inhoud dat op de veilingen nog 1 jaar aangevoerd mag worden.

Het betreft de volgende productcodes op de VBN veilingen:

51151 Pennisetum setaceum
51152 Pennisetum setaceum ‘Rubrum’
318177 Pennisetum setaceum Red Riding Hood
318967 Pennisetum setaceum ‘Metallica’
320115 Pennisetum setaceum ‘Sky Rocket’
43140 Gunnera tinctoria

Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. Men mag onder andere geen handel drijven met een soort die op de Unielijst staat. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt, de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Verdere informatie over invasieve planten en de regelingen hieromtrent vindt u op de NVWA site: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/inhoud/unielijst-invasieve-exoten

Overgangsregeling commerciële houders

Beschikt u over een commerciële voorraad die u al had voordat de soort(en) op de lijst kwam(en)? Dan put u deze voorraad uit binnen 2 jaar nadat de soort is opgenomen op de Unielijst. Dit doet u op de volgende manieren:

  • Planten of dieren mag u binnen 1 jaar nadat de soort op de lijst is opgenomen nog verkopen aan niet-commerciële houders. Dit mag via de reguliere verkoopkanalen zoals veilingen, dierenwinkels en tuincentra. U let erop dat de soort zich niet kan voortplanten of kan ontsnappen.
  • U exporteert de dieren of planten naar landen buiten de Europese Unie. U zorgt ervoor dat ze onderweg niet ontsnappen.
  • U stelt de planten of dieren ter beschikking voor andere doeleinden, zolang dat op geen enkele manier gevaar oplevert voor de natuur. Planten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van biogas.

Zijn bovenstaande opties niet mogelijk? Dan kunt u dieren ook op humane wijze (laten) doden. Planten kunt u (laten) vernietigen.