Aanvoer oranje gemodificeerde petuniasoorten niet meer mogelijk

Royal FloraHolland neemt bevindingen RIKILT over en maakt verhandelen gemodificeerde oranje petuniasoorten niet meer mogelijk op basis van blokkeren VBN codes.

In Nederland is ook een aantal genetisch gemodificeerde oranje petuniasoorten aanwezig. Dit blijkt uit onderzoek van het RIKILT, uitgevoerd in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

In Europa is het kweken en verhandelen van genetisch gemodificeerde soorten verboden tenzij daar toestemming voor is. De petuniasoorten waarvan tot nu toe vastgesteld is dat ze het genetisch gemodificeerd oranje gen bevatten zijn:

 • Viva Orange VBN productcode 118676
 • Viva Fire VBN productcode 110932
 • Potunia Plus Papaya VBN productcode 113269

De volgende soorten hebben geen VBN productcode, maar zijn onder de volgende namen op de markt in Nederland, Finland of Duitsland:

 • Pegasus orange
 • Pegasus Table Orange
 • Pegasus Orange morn
 • Bingo Mandarin
 • Bingo Orange
 • Go!Tunia Orange
 • Salmon Ray
 • Viva orange vein
 • African Sunset
 • Sanguna Salmon

Hoe stoppen we de aanvoer?
Op basis van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek besluit Royal FloraHolland vandaag dat het aanvoeren van deze soorten bij ons niet meer mogelijk is. Om de aanvoer op de markplaatsen te stoppen, nemen we de volgende maatregelen:

 • De VBN productcodes van de betreffende producten kunnen niet meer gebruikt worden.
 • We doen een dringende oproep aan aanvoerders om genoemde soorten niet aan te bieden, in welke verkoopkanalen dan ook, om ketenpartners niet in de problemen te brengen.
 • Met telers die genetisch gemodificeerde petuniasoorten op een van de locaties van Royal FloraHolland aanvoeren, nemen wij contact op om het aangeboden product terug te halen en nieuwe aanvoer te stoppen.
 • In de aanvoerprocessen vinden extra controles plaats op de aanwezigheid van producten van genetisch gemodificeerde soorten.

Productspecificaties beter vindbaar op nieuwe VBN-website

Het opzoeken van productspecificaties wordt een stuk eenvoudiger voor aanvoerders en klanten. De informatie op www.vbn.nl is nu veel overzichtelijker waardoor het direct duidelijk is aan welke minimale eisen een product moet voldoen.

Productspecificaties zijn ook de richtlijnen om de kwaliteit te beoordelen en te classificeren. Vanaf 15 mei is de vernieuwde VBN website live met een nieuwe look & feel, betere ontsluiting van productspecificaties en nieuwe software. Met de vernieuwde website met eigentijdse technologie kunnen wijzigingen in de toekomst sneller en eenvoudiger doorgevoerd worden.

Betrouwbaarheid verbeteren

Deze vernieuwing draagt bij aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie. Dit laat volgens onze klanten nog fors te wensen over. Daarom worden meerdere maatregelen geïntroduceerd om dit te verbeteren. Met als doel: klanten kunnen vertrouwen op de aanvoerinformatie op de klok.

Opschoning en vereenvoudiging productcodes Cyclamen per 1 juni 2017

Vanuit de keten is er behoefte aan meer duidelijkheid op het gebied van productnamen.
Op verzoek van de Cyclaam productcommissie en inkopers van Cyclamen verminderen we daarom het aantal productcodes en gaan productnamen uniformeren. De nieuwe indeling van productcodes nemen we op 1 juni 2017 in gebruik. Dit maakt het voor uw klanten een stuk gemakkelijker om de cyclaam te verhandelen. En dat is natuurlijk ook in uw voordeel! Bij dit traject hebben we samengewerkt met veredelaars.

Wat verandert er precies?

 • Het aantal productcodes brengen we terug van 480 productcodes naar 107;
 • Bij kamerplanten vervalt de groep ‘Cyclaam overig’. Deze groep vervangen wij door de groep ‘Cyclaam midi’;
 • We passen de reglementaire kenmerken (S-kenmerken) aan en trekken deze ook door naar de groepen ‘Cyclaam voor kamer’ en ‘tuin Cyclaam’;
 • De kloknaamafkortingen zijn uniform gemaakt;
 • Bij de nieuwe productcodes vervalt de kleur in de productnaam. De kleur geeft u aan bij kenmerk S50.

Welke actie vraagt dit van u?
Neem tijdig contact op met uw softwareleverancier om deze wijzigingen door te voeren in de systemen die u gebruikt.

Nieuwe indeling productgroepen Cyclaam

Kamercyclamen                                                          Tuincyclamen

2 02 007 00 Cyclamen 3 10 207 00 Cyclamen
2 02 007 01 Cyclamen grootbloemig 3 10 207 01 Cyclamen overig
2 02 007 02 Cyclamen kleinbloemig 3 10 207 02 Cyclamen kleinbloemig
2 02 007 03 Cyclamen midi 3 10 207 03 Cyclamen midi

Sorteerkenmerken ‘Cyclaam voor kamer’ en ’tuin Cylaam’

Productgroep nr. SK 1 SK 2 SK 3 SK 4 SK 5 SK 6
2 02 007 00 (kamer Cyclamen) S01 S04 S50 S05 S54 S02
Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Advies Verplicht
3 10 207 00 (tuin Cyclamen) S01 S04 S50 S05 S54 S02
Verplicht Verplicht Advies Verplicht Advies Verplicht

S01= Potmaat
S04 = Minimum plantdiameter
S50 = Bloemkleur
S05 = Rijpheidsstadium
S54 = Plant(bloem) vorm
S02 = Minimum planthoogte

Klik op de link voor de lijst Lijst actieve productcodes cyclamen.

Bekijk hier de kenmerkcodes.

Aangepast bericht: bij Arrangementen S53 Potmateriaal verplicht kenmerk vanaf 1 september 2017 

Bij Arrangementen wordt Potmateriaal door klanten steeds meer als belangrijke productinformatie gezien, mede vanwege specifieke vragen vanuit eindklanten. Het type potmateriaal is een belangrijke reden om een arrangement al dan niet te kopen. Gezien deze ontwikkeling willen we deze productinformatie als verplicht reglementair kenmerk beschikbaar gaan stellen. Dit voorstel is door de VBN Stuurgroep regelgeving geaccepteerd.

Bij Arrangementen (productgroepen 2 13 001 00 en 3 14 001 00) wordt het sorteerkenmerk S53 (Potmateriaal) verplicht gesteld per 1 september 2017 op positie 5. Dit kenmerk wordt al geruime tijd geadviseerd.

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S01 Potmaat Verplicht
2 S15 Transporthoogte Verplicht
3 S03 Aantal stekken/planten per pot Verplicht
4 S05 Rijpheidsstadium Advies
5 S53 Potmateriaal Verplicht
6 S51 Potvorm Advies

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken:
Kenmerkcodes

Pennisetum setaceum mogelijk als invasieve plant bestempeld 

Het gewas Pennisetum setaceum staat op de lijst van de Europese Unie om als invasieve plant bestempeld te gaan worden. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor u als producent.

Hierover zal in juni 2017 in de Europese commissie een besluit genomen worden. Indien hiertoe besloten wordt, geldt vanaf korte tijd daarna:

Een Europees verbod (EU-exotenverordening 1143/2014) op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Waaronder Pennisetum setaceum.

Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. Men mag onder andere geen handel drijven met een soort die op de Unielijst staat. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt, de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Als veilingen verenigd in de VBN, voeren wij samen met o.a. LTO, Plantum en anderen, actief lobby om dit soort beperkende maatregelen tot een minimum te beperken. Desondanks kan het zijn dat dit product toch onder deze regeling gaat vallen.

Wij willen u hierover tijdig informeren en zullen u verder informeren als er ontwikkelingen te melden zijn op dit dossier.

Het betreft de volgende productcodes op de VBN veilingen:

 • 51151 Pennisetum setaceum
 • 51152 Pennisetum setaceum ‘Rubrum’

Verdere informatie over invasieve planten en de regelingen hieromtrent vindt u op de NVWA site: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/inhoud/unielijst-invasieve-exoten

Keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Bouvardia verruimd per 1 mei 2017 

Per 1 mei 2017 vindt er een wijziging plaats in de productspecificatie Bouvardia. De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Bouvardia wordt verruimd.

Het Kenniscentrum heeft het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd voor fabrikant Vaselife International om te kijken of het gerechtvaardigd is om het middel Vase Life Universal Hydrate 100 Clear Post Harvest (code 100 op het label van het middel) toe te voegen aan de productspecificatie van Bouvardia. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de productspecificatie van Bouvardia.

Wijziging:

 • Per 1 mei 2017 wordt Vase Life Universal Hydrate 100 Clear Post Harvest (code 100 op het label van het middel) toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Bouvardia (naast dit middel blijven ook de reeds vermelde middelen toegestaan).
 • U moet de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.

o Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u vanaf heden zelf toevoegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.

o Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 100 op label van het middel = Vase Life Universal Hydrate 100 Clear Post Harvest.

Het bovenstaande middel dient toegediend te worden conform gebruiksaanwijzing.

Productgroepnr Naam SK 1 SK 2 SK 3 SK 4 SK 5 SK 6
1 01 026 00 Bouvardia S20 S05 S65
    Verplicht Verplicht Voorbehandeling

Informatiekenmerk

S20 = Minimum steellengte
S05 = Rijpheidsstadium
S65 = Voorbehandeling

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Laboratorium Royal FloraHolland
T 0174 632637 of 0174 632610
E laboratorium@royalfloraholland.com

De medewerkers van het laboratorium zijn dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 13.00 uur. Mocht u ze dan niet hebben kunnen bereiken stuurt u dan a.u.b. een mail.

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2017 

Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt en bestaande gewijzigd of geblokkeerd. Per 1-4-2017 wijzigen diverse producten van productgroep. Er zijn namen van productencodes aangepast en productcodes verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2017 (per 1-4-2017)

Uitstel naamaanpassing ‘Solanum wordt Lycianthes’ naar 1 oktober 2017 

De invoering van de naamaanpassing van Solanum naar Lycianthes wordt uitgesteld naar 1 oktober 2017. Voor meer informatie zie nieuwsbericht d.d. 15 maart 2017.

Nieuwe productgroep Dizygotheca en Lycianthes (Planten) vanaf 1 april 2017

In 2016 is de nieuwe Namenlijst verschenen. In deze lijst staat de voorkeur naamgeving zoals binnen de EU is afgesproken. Eens per 10 jaar wordt de naamgeving gewijzigd als de taxonomische inzichten in de tussentijd zijn veranderd. Dit raakt o.a. het geslacht Schefflera en Solanum.

Schefflera elegantissima is uit het geslacht gehaald en (weer) geplaatst in Dizygotheca. Voor dit geslacht is binnen de groene planten een nieuwe groep aangemaakt. De betreffende cultivars worden per 1 april 2017 in deze nieuwe groep geplaatst.

Voor Dizogotheca is groep 2 06 056 00 aangemaakt, hier komen onderstaande producten in:

product-code productnaam was productnaam wordt productgroep was productgroep wordt groepsnaam wordt
9261 Schefflera elegantissima Dizygotheca elegantissima 2 06 054 02 2 06 056 01 Dizygotheca
9759 Schefflera elegantissima ‘Castor’ Dizygotheca elegantissima ‘Castor’ 2 06 054 02 2 06 056 01 Dizygotheca
18870 Schefflera elegantissima ‘Bianca’ Dizygotheca elegantissima ‘Bianca’ 2 06 054 02 2 06 056 01 Dizygotheca
107601 Schefflera elegantissima ‘Gemini’ Dizygotheca elegantissima ‘Gemini’ 2 06 054 02 2 06 056 01 Dizygotheca

Voor Solanum rantonnetii en de bijbehorende cultivars is de nieuwe botanische naam Lycianthes rantonnetii. Binnen de tuinplanten is een nieuwe groep aangemaakt. De betreffende cultivars worden per 1 april 2017 in deze nieuwe groep geplaatst.

Voor Lycianthes is groep 3 10 035 00 aangemaakt, hier komen onderstaande producten in:

product-code productnaam was productnaam wordt productgroep was productgroep wordt groepsnaam wordt
6657 Solanum rantonnetii ‘Blue Fountain’ Lycianthes rantonnetii ‘Blue Fountain’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
99923 Solanum rantonnetii ‘Charles Blue Star’ Lycianthes rantonnetii ‘Charles Blue Star’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
23265 Solanum rantonnetii ‘Eveline’ Lycianthes rantonnetii ‘Eveline’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
99922 Solanum rantonnetii Charles Pink Star Lycianthes rantonnetii Charles Pink Star 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
26241 Solanum rantonnetii Charles White Lycianthes rantonnetii Charles White 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
6740 Solanum rantonnetii ‘Violente’ Lycianthes rantonnetii ‘Violente’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
26947 Solanum rantonnetii gemengd Lycianthes rantonnetii gemengd 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
26948 Solanum rantonnetii overig Lycianthes rantonnetii overig 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
109103 Solanum rantonnetii mixkar Lycianthes rantonnetii mixkar 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes

Kenmerk S05 (Rijpheidsstadium) wordt toegevoegd bij Salix (Deco groen) vanaf 1 juni 2017 

Bij Salix wordt rijpheid door klanten steeds meer als belangrijke informatie gezien. Om aan deze klantwens te kunnen voldoen willen we deze informatie als verplicht reglementair kenmerk beschikbaar gaan stellen. Dit zullen we in twee stappen doen.

Het sorteerkenmerk S05 (rijpheidsstadium) wordt vanaf 1 maart 2017 geadviseerd en per 1 juni 2017 verplicht gesteld bij Salix.

De sorteerkenmerken voor Salix (groep 107 013 01) zijn per 1 juni 2017 als volgt:

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S20 Minimum steellengte Verplicht
2 S33 Jaartal sortering hout Verplicht
3 S05 Rijpheidsstadium Verplicht

Om de rijpte met de juiste code in te vullen zijn er rijpheidfoto’s opgesteld (klik hier).

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken: Kenmerkcodes snijbloemen

Het sorteerkenmerk S05 moet u zelf toevoegen op positie 3 in uw EAB-softwarepakket.