Per 1 januari 2021 wijzigt de naamgeving van een aantal producten (bloemen)

De naamgeving van een aantal bloemen productcodes verandert per 1 januari 2021.

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving. Per 1 januari 2021 worden de betreffende productnamen aangepast. De productcodes blijven ongewijzigd.

Hieronder kunt u zien welke productnamen en productcodes het betreft.