Per 1 januari 2021 aanpassingen in de productspecificatie van Helianthus (planten)

Per 1 januari 2021 worden de aanvoerspecificaties van Helianthus aangepast met als doel het meegeven van juiste en complete aanvoerinformatie. De volgende aanpassingen zullen worden doorgevoerd:

1. Kenmerk S54 (plantvorm) wordt reglementair toegevoegd en verplicht gesteld.
2. Kenmerk S05 (rijpheidsstadium) wordt ook verplicht gesteld voor de tuinplanten.

Reglementaire kenmerken Helianthus per 1 januari 2021:

S01 = Potmaat
S02 = Minimum planthoogte
S03 = Minimum aantal stekken/planten per pot
S05 = Rijpheidsstadium
S54 = Plantvorm
Waarde 008 = vertakt
Waarde 009 = zwaar vertakt
Waarde 010 = eenpitter

Omdat de plantvorm een belangrijk aspect is voor verhandeling van Helianthus wordt dit kenmerk reglementair toegevoegd. En omdat rijpheid bij de tuin Helianthus momenteel een geadviseerd kenmerk is wordt deze omgezet naar verplicht waarmee we uniformiteit binnen dezelfde productgroepen creëren.