Importverbod dreigt voor export potplanten naar Israël

De NVWA heeft de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) laten weten dat hun collega’s in Israël zich grote zorgen maken over het te hoge aantal afkeuringen op organismen in potplanten. Afkeuringen op organismen die in Israël op een quarantainelijst staan. Het gaat dan vooral om afkeuringen op aanwezigheid van de wortelwolluis op o.a. Agave, Aloë, Euphorbia, Fatsia, Sedum en Sempervivum.

De Israëlische autoriteiten hebben aangegeven dat er binnen drie maanden een aanzienlijke verbetering te zien moet zijn. Als het aantal intercepties niet afneemt, dreigt een importverbod voor deze potplanten.

De NVWA en KCB vragen exporteurs om de producten die ter keuring aangeboden worden zelf beter te controleren en alleen die partijen aan te bieden voor keuring en exportcertificering die volledig aan de Israëlische eisen voldoen. Mocht dit binnen enkele weken geen verbetering opleveren en het aantal intercepties in Israël niet dalen, dan wordt de KCB inspectie-intensiteit en het aantal te inspecteren eenheden binnen de steekproef aanzienlijk vergroot. Dit om een mogelijk importverbod te voorkomen. NVWA, KCB en VGB hebben begin januari weer overleg over deze problematiek.

Bron: VGB