Per 1 januari 2021 aanpassingen in de productspecificatie van Mandevilla

Per 1 januari 2021 worden de aanvoerspecificaties van Mandevilla aangepast met als doel het meegeven van juiste en complete aanvoerinformatie. De volgende aanpassingen zullen worden doorgevoerd:

  1. Kenmerk S05 (rijpheidsstadium) wordt verplicht gesteld.
  2. Kenmerk S54 (plantvorm) wordt verplicht gesteld.
  3. Één productgroep voor Mandevilla in de tuinplanten.

Reglementaire kenmerken Mandevilla per 1 januari 2021:

S01 = Potmaat
S02 = Minimum planthoogte
S03 = Minimum aantal stekken/planten per pot
S05 = Rijpheidsstadium
S54 = Plantvorm

Één productgroep voor Mandevilla in de tuinplanten:

Er zijn 4 producten die zowel een kamer- als tuinplant productcode hebben. Per 1 januari 2021 worden de kamer productcodes geblokkeerd en wordt productcode 9259 overgeheveld naar de Mandevilla tuinplanten productgroep (3 09 182 01).