Per 1 januari 2021 wijzigt de naamgeving van een aantal producten (planten)

De naamgeving van een aantal losse planten productcodes verandert per 1 januari 2021.

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving. Per 1 januari 2021 worden de betreffende productnamen aangepast. De productcodes blijven ongewijzigd.

Door de plantenpaspoortplicht moet de verhandeling van plantmateriaal onder de voorkeursnaam gebeuren. Het is bij naamswijzigingen te herleiden dat er twee namen voor hetzelfde product in omloop zijn maar willen u alvast attenderen op het feit dat de naam wijzigt zodat u dit kunt aanpassen.

Hieronder kunt u zien welke productnamen en productcodes het betreft.