Reuzenberenklauw; mooi, maar gevaarlijk en verboden te verhandelen

De mooie takken van een uitgedroogde reuzenberenklauw kennen we allemaal. Er vindt nog steeds handel plaats in deze soort, ook rondom de veilingen in Nederland. De NVWA ziet toe op de handhaving in de handel van deze invasieve exoot en ontvangt daarover weleens meldingen.

De komende maanden worden inspecties uitgevoerd door de NVWA. Bij aantreffen van de soort kunnen bestuursrechtelijke, dan wel strafrechtelijke maatregen opgelegd worden in het kader van de Wet natuurbescherming.

De reuzenberenklauw staat sinds 2 augustus 2017 op de Europese Unielijst met soorten die je niet meer mag verhandelen, importeren, kweken, uitwisselen, vervoeren of houden. De soort levert in de Nederlandse natuur grote overlast op. Niet alleen voor de mens, die er flinke brandwonden van kan oplopen, maar ook voor inheemse planten. Deze kunnen worden weggedrukt door de reuzenberenklauw. Mensen die hem in de tuin hebben, moeten voorkomen dat hij zich verder kan verspreiden. Het op de juiste wijze verwijderen van planten is de meest effectieve maatregel om verspreiding naar de omgeving en gezondheidsschade te voorkomen.

Vaak worden de gedroogde takken verkocht onder de naam berenklauw, maar dat is een inheemse soort met kleine bloemen. Vrijwel altijd betreft het de reuzenberenklauw, een soort met veel grotere bloemen die oorspronkelijk uit Azië stamt. De soort mag niet zomaar uit de omgeving geoogst worden. Staatsbosbeheer heeft al boetes uitgedeeld aan mensen die zonder toestemming in hun gebied planten geoogst hebben.

Bij het oogsten en vervoeren van gedroogde takken, kan zaad zich makkelijk verspreiden. Dit zaad is wel 6 jaar kiemkrachtig. In veel takken die je te koop ziet staan, is nog zaad aanwezig. Dan is verkoop en vervoer verboden. Als je takken zonder zaad ziet staan, kun je je afvragen waar dat zaad dan gebleven is. Hoe mooi het ook is, het beste kun je deze soort dus niet (ver)kopen en ook niet zelf uit de natuur oogsten.

Kijk hier voor meer informatie over de reuzenberenklauw. Kom je het nog in de handel tegen, dan kan je dat melden bij de NVWA (kies bij klachtenformulier overig en overig).