Oud VBN-voorzitter Doeke Faber overleden

Op 5 januari is het bericht ontvangen dat Doeke Faber, VBN-voorzitter van februari 1998 tot mei 2009, na een langdurige ziekte op 72-jarige leeftijd is overleden. Vanuit zijn VBN-voorzitterschap vervulde de heer Faber vele bestuursfuncties in de sierteelt, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Zo was hij vanaf 2003 president van de internationale producentenorganisatie AIPH, welke functie hij ook na zijn vertrek bij de VBN tot 2012 is blijven vervullen. In deze functie vervulde hij een belangrijke ambassadeursfunctie en probeerde wereldwijd de sierteelt op de kaart te zetten.