Nieuwsbericht plantenpaspoort Xylella 1 februari 2016

Verplichting plantenpaspoort voor aantal plantensoorten i.v.m. Xylella

Door uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa bij planten heeft de EU een aantal maatregelen ingesteld.

Eén maatregel is het verplicht gebruik binnen de EU van een plantenpaspoort voor ca.30 plantensoorten. Deze verplichting gaat in per 1 februari 2016. Verwacht wordt dat deze lijst de komende tijd nog uitgebreid wordt.

 

Voor meer informatie zie:

Informatie voor aanvoerders die in Nederland planten telen, klik hier.

Informatie voor aanvoerders die buiten Nederland planten telen, klik hier.

Lijst met plantensoorten waarvoor een plantenpaspoort per 1 februari 2016 verplicht wordt, klik hier.