Fytosanitaire wetgeving ingrijpend gewijzigd voor Rusland/Wit Rusland/Kazachstan/Armenië/Kirgizië vanaf 1 juli 2017

De NVWA heeft bericht ontvangen dat de fytosanitaire wetgeving voor Rusland en de andere landen in de Eurasion Economic Union ingrijpend is gewijzigd, met ingang van 1 juli 2017. In eerste instantie had de NVWA alleen de beschikking over een Russische versie van deze nieuwe wetgeving, en een onofficiële vertaling gemaakt door de USDA. De NVWA heeft uiteindelijk besloten om deze onofficiële vertaling te gebruiken, aangezien dit volgens de Landbouwraad in Moskou een betrouwbare vertaling betreft.

Helaas zijn de eisen voor de snijbloemen ingrijpend aangepast. Voor alle snijbloemen geldt dat deze afkomstig moeten zijn uit een gebied vrij van Didymella ligulicola, Puccinia horiana, Puccinia pelargonii-zonalis and Ciborina camelliae’, en dit moet ook als zodanig op het certificaat verklaard worden. Met name voor Japanse roest (Puccinia horiana) maar ook voor de andere schimmels is het in ieder geval voor origine NL onmogelijk om dit te verklaren (een gebied is een deel van het land, niet slechts een enkele kas). Dit betekent dat er voor snijbloemen geen certificaten meer kunnen worden afgegeven voor genoemde bestemmingen.

Wij zijn in contact met de fytosanitaire autoriteiten van Wit Rusland via de Landbouwraad te Moskou, en we proberen ook Kazachstan te bereiken. Ook met de Ambassade van Wit Rusland in Den Haag hebben we contact. We hebben meegedeeld dat we niet aan deze eisen kunnen voldoen, en dat we wel in staat zijn om te verklaren dat de producten vrij zijn. Tot nu toe heeft dit niet geleid tot een oplossing.

Exporteurs kunnen tevens via hun importeurs proberen druk uit te oefenen op de autoriteiten. Als wij bericht ontvangen dat wij iets anders mogelijk verklaren, bijv. ‘cutflowers are free from Didymella ligulicola, Puccinia horiana, Puccinia pelargonii-zonalis and Ciborina camelliae’ dan kunnen wij snijbloemen weer certificeren.

Er moet dan overigens wel rekening worden gehouden met het feit dat de Q lijst van de genoemde landen is geharmoniseerd, waardoor de Californische trips (F. occidentalis) nu ook een Q is in deze landen. Dat betekent dat er een inspectie vereist is voor alle snijbloemen en dat bij aanwezigheid van trips de zending moet worden afgekeurd.

Wij hopen op een spoedige oplossing.