Opschoning en uniformering productcodes ‘kleurbehandeld’ per 1 februari 2018

Vanuit de klant is er behoefte aan meer duidelijkheid op het gebied van kleurbehandelde productcodes. Er is gebleken dat kleurbehandelde productcodes geen verplichting hebben om de kleur aan te geven, maar dat hier ook geen uniformiteit in is. Momenteel is kenmerk S50 ‘bloem/bes/vruchtkleur’ geadviseerd, de kleur aan de productnaam toegevoegd of is geen van beide van toepassing.

Er is een nieuw kenmerk S87 ‘kleurbehandeld’ aangemaakt. Dit kenmerk wordt per 1 februari 2018 als geadviseerd kenmerk aan de kleurbehandelde productcodes toegevoegd. Na 3 maanden, vanaf 1 mei 2018, zal de S87 verplicht worden gesteld.

Wat verandert er precies?

  • Het aantal kleurbehandelde productcodes brengen we terug van 359 naar 103. Productcodes met een kleur in de productnaam komen te vervallen; de kleur wordt voortaan met kenmerk S87 meegegeven;
  • De productcodes die komen te vervallen worden per 1 april 2018 geblokkeerd;
  • We passen uniformiteit toe door bij alle kleurbehandelde productcodes de S87 als reglementair kenmerk op de 6e positie toe te voegen (bij een aantal productcodes op de 4e of 5e positie);
  • De S87 zal eerst 3 maanden op advies worden gezet en vanaf 1 mei 2018 verplicht worden gesteld.

Bijgevoegd een overzicht van de kleurbehandelde productcodes die blijven en komen te vervallen (2 tabbladen).
Productcodes kleurbehandeld 2018