Noodmaatregelen voor Xylella zijn gewijzigd voor 6 plantensoorten

Per 1 maart 2018 geldt een toetsverplichting voor de gewassen Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis om eventuele besmetting met Xylella fastidiosa te voorkomen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze soorten een hoger besmettingsrisico hebben.

De toetsverplichting geldt op bedrijfsniveau waar bovengenoemde soorten tijdens het groeiseizoen aanwezig zijn. De bemonstering en toetsing op Xylella wordt jaarlijks voor deze 6 soorten uitgevoerd door de Naktuinbouw. Na 2018 volgt een jaarlijkse bemonstering en toetsing op productie/teeltbedrijven.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de toetsing. Bedrijven die bij Naktuinbouw geregistreerd zijn worden automatisch bezocht. Heeft u twijfel of is uw bedrijf nog niet bezocht, neem dan contact op met Naktuinbouw: (071) 332 62 88 of boomkwekerij@naktuinbouw.nl

Het oorspronkelijke artikel vindt u op de website van de NVWA.