Aanscherping eisen omtrent Bemisia tabaci bij verhandeling bloemisterijgewassen

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) voor bloemisterijgewassen aangescherpt. Momenteel zijn een plantenpaspoort en zendingsinspectie vereist voor planten die specifiek bestemd zijn voor beschermde EU-gebieden. Deze regels gelden voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal. Deze partijen moeten Bemisia-vrij zijn. Finland is per 1 september niet langer beschermd gebied voor Bemisia.

Helaas is gebleken dat ook in andere gewassen met regelmaat Bemisia wordt geconstateerd. Bovenstaande EU-eisen gelden per 1 september ook voor onderstaande soorten en het bijbehorende teeltmateriaal:

  • Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
  • Ficus (was ook al in 2018, maar i.v.m. gering risico wordt hier niet op gehandhaafd)
  • Crossandra
  • Ajuga (vaste plant)

Er zijn twee opties om aan te tonen dat een partij Bemisia-vrij is:

  • Het compartiment waarin de planten geteeld worden is vrij van Bemisia tabaci. Dit is nu van toepassing op buiten geteelde gewassen.
  • Planten zijn vrij bevonden van Bemisia door een partij inspectie. Dit geldt alleen voor planten die bestemd zijn voor de eindconsument.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u op de website van de NVWA.