Importverbod eiken (Quercus) naar Verenigd Koninkrijk per 15 juli 2019

Sinds 15 en 16 juli 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk de import van grotere eiken (laanbomen) vanuit alle EU-landen naar Engeland en Schotland verboden. Voor Wales en Noord-Ierland wordt dit verbod zeer binnenkort verwacht. Het verbod geldt voor alle bomen van het genus Quercus, uitgezonderd Q. suber, met een omtrek van meer dan 8 centimeter op 1,2 meter hoogte. Voor deze bomen mag geen plantenpaspoort met code ZP-a16 meer worden afgegeven.

De reden voor dit importverbod is het recent aantreffen van eikenprocessierups op bomen die door diverse Nederlandse bedrijven zijn geleverd. Om nieuwe introducties van de eikenprocessierups te voorkomen heeft het Verenigd Koninkrijk de importeisen aangescherpt, aangezien de processierups maar op beperkte schaal in het Verenigd Koninkrijk voorkomt. Eiken mogen alleen geïmporteerd worden als er geen eikenprocessierups op aanwezig is. Omdat de vondsten vooralsnog alleen zijn gedaan op laanbomen, mogen de kleinere bomen (inclusief bos en haagplantsoen) nog wel geïmporteerd worden.

De NVWA adviseert kwekers en handelaren dringend om zeer terughoudend te zijn met export van eiken naar het Verenigd Koningrijk en naar Ierland. Verwacht wordt dat binnen enkele dagen de eerste motten gaan vliegen en eitjes worden afgezet. De eikenprocessierups komt in vrijwel geheel Nederland voor en op allerlei plaatsen, zowel in bossen, lanen en bij particulieren. De plaagdruk is dit jaar veel groter dan voorheen en de kans op besmetting van plantmateriaal daarmee eveneens. Kijk bijvoorbeeld ook goed in de omgeving of er nesten van eikenprocessierups aanwezig zijn. Meer informatie over de eikenprocessierups.

De originele berichtgeving met extra informatie vindt u op de website van de NVWA.