Aanpassing noodmaatregelen Xylella voor in vitro gekweekt plantmateriaal

Sinds de invoering van de maatregelen uit het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van 18 mei 2015 is gebleken dat voor Xylella gevoelige planten die hun gehele productiecyclus in vitro en in steriele omstandigheden zijn geteeld in een afgebakend gebied geen risico inhouden voor verspreiding van Xylella. Door de teeltwijze kunnen deze planten niet in aanraking komen met de vectoren van Xylella en daarmee is het risico van besmetting niet aanwezig.

 

Daarom worden de noodmaatregelen voor deze specifieke groep planten aangepast. Onder voorwaarden die zijn beschreven in artikel 9 bis van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/764 van 12 mei 2016 mogen deze planten afkomstig uit een afgebakend gebied worden verplaatst binnen de Europese Unie of geïmporteerd in de Europese Unie. Deze voorwaarden hebben betrekking op de locatie waar deze planten zijn geteeld en de omstandigheden waaronder zij zijn geteeld en worden vervoerd. Toetsing van in vitro geteeld plantmateriaal is bij import niet meer noodzakelijk.

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34871.html

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0764&from=NL

 

Bron: Staatscourant