Aanvulling op lijst paspoortplichtige planten in het kader van Xylella vanaf 1 augustus 2016

In Zuid-Italië, Zuidoost Frankrijk en Corsica zijn sinds kort besmettingen met Xylella fastidiosa aangetroffen in planten die nog niet eerder besmet zijn. Deze planten zijn toegevoegd aan de waardplantenlijst waarvoor bij verhandeling een paspoortplicht geldt. Vanaf 1 augustus zal hierop gecontroleerd worden. De nieuwe waardplanten zijn hieronder weergegeven:

 

• Calicotome villosa

• Cytisus scoparius

• Eremophila maculata

• Genista corsica

• Helichrysum italicum

• Lavandula x allardii (= Lavandula x heterophylla)

• Phillyrea latifolia

 

Voor het originele nieuwsbericht en aanvullende informatie over regelgeving betreffende het plantenpaspoort en Xylella fastidiosa wordt verwezen naar de NVWA website en NVWA Xylella.