Aanpassing productspecificatie Helianthus op pot m.b.t. rijpheid

De productspecificatie van Helianthus op pot wordt aangepast. Vanaf 1 mei tot 1 oktober wordt de mogelijkheid geboden om Helianthus op pot in alle rijpheidsstadia aan te voeren. De minimale eis voor Helianthus op pot was rijpheid conform rijpheidsstadium 2 (kleurtonende lintbloemen).

Onderstaande bepaling wordt aan de productspecificatie Helianthus op pot toegevoegd.

RIJPHEID

• Tussen 1 mei en 1 oktober is het toegestaan om alle rijpheidsstadia aan te voeren.