Aanpassing productspecificatie Tanacetum per 1 september 2016

Aan de VBN Stuurgroep is een voorstel gedaan om aan de huidige productspecificatie de mogelijkheid toe te voegen om aan te voeren op bossen van 25 stelen en sorteringscode L11 (aantal stelen per bos) verplicht te stellen, na een implementatie periode van 3 maanden. Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep.

 

Vanaf 1 september 2016 wordt de mogelijkheid toegevoegd om op 25 te bossen. Het sorteerkenmerk L11 (aantal stelen per bos) wordt vanaf 1 september 2016 geadviseerd en per 1 december 2016 verplicht gesteld voor Tanacetum parthenium. De volgende bepaling wordt aan de productspecificatie toegevoegd:

 

Tanacetum parthenium dient:

 

• te worden aangevoerd in bossen van 5 stelen;

• te worden gebundeld in bundels van 5 bossen (25 stelen);

• te worden verpakt in een hoes.

OF

• te worden aangevoerd in bossen van 25 stelen;

• per bos van 25 stelen te worden verpakt in een hoes.

 

Het sorteerkenmerk L11 (aantal stelen per bos) moet u zelf toevoegen op positie 5 in uw EAB-softwarepakket.