Aanvoer Narcissus op pot voor 15 december met een aangepast rijpheidsstadium

Aan de VBN Stuurgroep is een voorstel gedaan om aan de huidige productspecificatie de mogelijkheid toe te voegen om Narcissus op pot aan te voeren voor 15 december met een aangepast rijpheidsstadium. Als huidige minimale eis voor Narcissus op pot geldt een rijpheid conform rijpheidsstadium 2 (hierbij moet de bloem uit de bol zijn). Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep.

 

Vanaf 1 november 2016 worden onderstaande bepalingen aan de productspecificatie Narcissus op pot toegevoegd.

 

RIJPHEID

• Bij aanvoer tot 15 december geldt als minimale eis een rijpheid conform rijpheidsstadium 3.

• Bij aanvoer vanaf week 8 is als minimale eis een rijpheid conform rijpheidsstadium 1 toegestaan.

 

Bij aanvoer voor 15 december moet u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit/Kenniscentrum van de betreffende veiling voor de uitvoering van een houdbaarheidstest.

 

Voor de volledige productspecificatie Narcissus op pot zie vbn.nl