Bij Arrangementen S53 Potmateriaal verplicht kenmerk vanaf 1 september 2017

Bij Arrangementen wordt Potmateriaal door klanten steeds meer als belangrijke productinformatie gezien, mede vanwege specifieke vragen vanuit eindklanten. Het type potmateriaal is een belangrijke reden om een arrangement al dan niet te kopen. Gezien deze ontwikkeling willen we deze productinformatie als verplicht reglementair kenmerk beschikbaar gaan stellen. Dit voorstel is door de VBN Stuurgroep regelgeving geaccepteerd.

Bij Arrangementen (productgroepen 2 13 001 00 en 3 14 001 00) wordt het sorteerkenmerk S53 (Potmateriaal) verplicht gesteld per 1 september 2017 op positie 5. Dit kenmerk wordt al geruime tijd geadviseerd.

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S01 Potmaat Verplicht
2 S15 Transporthoogte Verplicht
3 S03 Aantal stekken/planten per pot Verplicht
4 S05 Rijpheidsstadium Advies
5 S53 Potmateriaal Verplicht
6 S51 Potvorm Advies

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken:
Kenmerkcodes