Informatie over de Afrikaanse fruitmot met name bedoeld voor handelsstromen vanuit Afrika/Israël

Hierbij willen wij u informeren over op handen zijnde veranderingen.

Afrikaanse fruitmot (False Codling Moth) krijgt eind november 2017 de status quarantaine organisme. De wetenschappelijke naam van deze vlinder is Thaumatotibia leucotreta. In het Nederlands kennen we deze onder de naam Afrikaanse Fruitmot (AFM) en in het Engels heet deze False Codling Moth (let op, de naam African Fruit Moth wordt in het Engels niet gebruikt).

Deze soort is zeer schadelijk voor paprika en Citrus, maar kent vele andere waardplanten, waaronder roos. In Europa is besloten om het organisme de quarantaine status te geven. Dit betekent dat bij import van producten van buiten de EU, zendingen waar vlinders, larven of eieren van de Afrikaanse Fruitmot aangetroffen worden, afgekeurd zullen worden. Met name voor de import van rozen uit Afrikaanse landen zoals Kenia, Ethiopia, Oeganda, Zimbabwe en Burundi kan dit grote gevolgen hebben. Regelmatig worden besmette zendingen uit deze landen aangetroffen.

Zolang AFM nog niet officieel de quarantaine status heeft, worden rozen bij een vondst niet afgekeurd. Als AFM wel de quarantaine status heeft, zal er afgekeurd gaan worden. Het zgn. ‘reduced checks’ percentage voor roos uit bijvoorbeeld Kenia of Ethiopië (5%) kan daarmee al snel onder druk komen te staan. Verhoging van dit percentage leidt tot hogere inspectiekosten en logistiek oponthoud.

Het is van groot belang dat importeurs zich hier bewust van zijn en dat de toeleveranciers/producenten van rozen in Afrikaanse landen zich tijdig richten op het bestrijden van dit insect.

Bijlage:
Informatiefolder Thaumatotibia leucotreta