De EU-lijst van paspoortplichtige Xylella-waardplanten is uitgebreid met diverse soorten

De Europese Commissie heeft de volgende waardplanten toegevoegd aan de lijst (update 9) waarvoor bij verhandeling binnen de EU een paspoortplicht geldt.

De nieuwe waardplanten zijn:

  • Cercis siliquastrum
  • Cytisus villosus
  • Ficus carica
  • Fraxinus angustifolia
  • Lavandula x intermedia
  • Prunus domestica
  • Rosa canina
  • Vitis vinifera

Voor aanvullende informatie over regelgeving betreffende het plantenpaspoort en Xylella fastidiosa wordt verwezen naar de NVWA website en NVWA Xylella.