De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Achillea millefolium wordt verruimd

Per 15 oktober 2018 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Achillea millefolium.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft het afgelopen voorjaar verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Achillea millefolium. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Achillea millefolium.

Wijziging:

  • Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Achillea millefolium (Florissant 810 code 21 op het label van het middel, Florissant 830 code 41).
  • Het advies voor gebruik van Chrysal RVB komt te vervallen.
  • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
    • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u vanaf heden zelf toe voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.
    • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel Florissant 810 en code 41 voor Florissant 830.

Het bovenstaande middel dient uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.