Nieuwe productgroepen en verplichte bloemdiameter bij Gerbera per 1 oktober 2019

Per 1 oktober 2019 worden er nieuwe productgroepen toegevoegd en de bloemdiameter bij alle Gerbera’s verplicht gesteld.

De bloemdiameter is een belangrijk inkoopcriterium bij Gerbera. Dit kenmerk (S23) is nu alleen bij Gerbera grootbloemig verplicht en bij de overige productgroepen een geadviseerd kenmerk. In het kader van betrouwbare en uniforme aanvoerinformatie maar ook omdat bij circa 98% van de partijen dit kenmerk al vrijwillig meegegeven wordt, zal kenmerk S23 (bloemdiameter) met ingang van 1 oktober 2019 bij alle Gerbera’s verplicht worden gesteld.

De productgroepen en sorteerkenmerken voor Gerbera zijn per 1 oktober 2019 als volgt:


S20 = Minimum steellengte
S23 = Minimum bloemdiameter
S05 = Rijpheidsstadium
L11 = Aantal stelen per bos