Aangepaste quarantainestatus Opogona sacchari

Per 14 december 2019 verandert de status van Opogona van Quarantaine-organisme naar RNQP-organisme (regulated non quarantine pest). Met die verandering wordt erkend dat het organisme zich in een gebied gevestigd heeft, maar dat het organisme niet verspreid mag worden naar andere gebieden binnen de EU.

Met dit bericht wil VBN kwekers en handelaren wijzen op deze wijziging in de wetgeving betreffende de import, teelt of handel in waardplanten van Opogona sacchari (Bananenboorder) en hernieuwd dringende aandacht vragen voor en het belang van een goede beheersing van Opogona sacchari.

Omdat er recent weer vondsten zijn gedaan op partijen binnen de EU, wil de NVWA de aandacht nog eens vestigen op de maatregelen die genomen kunnen worden voor een goede beheersing van Opogona. Een goede beheersing van Opogona en het beperken van het aantal vondsten is belangrijk voor de export- en handelspositie. Meer informatie hierover kunt u lezen in de brief van de NVWA en de LTO advieskaart.