Eén VBN Algemene Specificatie Planten per 15 februari 2016 

Er komt één VBN algemene specificatie voor planten. Nu zijn er nog aparte algemene specificaties voor kamerplanten en tuinplanten. Het samenvoegen van de algemene specificaties is gewenst, omdat zo alle regels voor planten in één document staan. Veel van de regelgeving is al voor kamerplanten en tuinplanten gelijk. Daarnaast is het gewenst, dat begrippen die bij kamerplanten omschreven staan en niet bij tuinplanten en andersom voor alle planten kunnen gelden. Het onderscheid tussen kamer- en tuinplanten blijft wel bestaan. Inhoudelijk zijn de aparte regels voor kamer- en tuinplanten gewoon opgenomen in de nieuwe algemene specificatie planten, met de vermelding voor welke groep deze specifiek gelden. De koppeling tussen de algemene specificatie planten en de productspecificatie per product of productgroep blijft ook gewoon bestaan.

 

Nieuw is dat er enkele begripsomschrijvingen zijn toegevoegd (zoals bv hoe potmaten bij niet ronde potten worden gemeten), regelgeving voor eetbare planten is uitgebreid en er is een uitgebreidere omschrijving van de regelgeving betreffende plantenpaspoorten. De nieuwe algemene specificatie planten gaat in per 15 februari 2016 en staat op www.vbn.nl.

 

Contactpersonen:

Esther de Jong M: +316 31 64 15 07 E: estherdejong@floraholland.nl

Loek Barendse M: +316 23 88 18 51 E: loekbarendse@floraholland.nl