Wijziging rijpheid in de productspecificatie plantenarrangementen

Uit vooronderzoek is gebleken dat de voorgeschreven minimale rijpheid in de productspecificatie Plantenarrangementen soms afwijkt van het minimale rijpheidsstadium in de soortspecifieke productspecificaties (bijvoorbeeld Hyacint en Narcis). In de specificatie Plantenarrangementen staat dat minimaal rijpheidsstadium 1 verplicht is, terwijl in de soortspecifieke productspecificatie staat dat minimaal rijpheidsstadium 2 vereist is. Dit spreekt elkaar tegen.

Daarom is ervoor gekozen per 1 maart 2018 onderstaande tekst aan de productspecificatie Plantenarrangementen toe te voegen:

De in de productspecificatie Plantenarrangementen genoemde minimale rijpheidsstadia gelden, tenzij in de soortspecifieke productspecificatie van een onderdeel van het plantenarrangement een afwijkend minimaal rijpheidsstadium is aangegeven. In dit geval geldt het soortspecifieke minimale rijpheidsstadium.

Bovenstaande oplossing maakt de regels eenduidig en te handhaven in het geval van een discussie over de aangevoerde rijpheid van een product. De gehele productspecificatie voor plantenarrangementen is te vinden via de zoekfunctie van de VBN website.