Uitbreiding plantenpaspoortplicht

Op 14 december 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU in. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG. Wat gaat er veranderen?

De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant bestemde planten’ maar ook alle ‘consumptieve’ pot-, perk- en kuipplanten. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven. Alles wat we nu teeltmateriaal noemen valt daaronder (dus ook zaden).

Meer bedrijven moeten zich gaan registreren

Alle pot-, perk- en kuipplantentelers krijgen met de plantenpaspoortplicht te maken. Ook krijgen de handelsbedrijven (voor handel binnen de EU) in deze producten met plantenpaspoorten te maken.

Naktuinbouw heeft nu zo’n 3.000 geregistreerde bedrijven. Daarvan geven zo’n 2.300 zelf plantenpaspoorten af op basis van een autorisatieregeling. Door de nieuwe regelgeving krijgen alle bedrijven met plantenpaspoorten te maken. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven met Buxus, coniferen en rozen.

Rond de zomer van 2018 is naar verwachting meer bekend over het register en het registratienummer. Ook zal dan duidelijk zijn waar bedrijven zich kunnen melden voor registratie en met welke keuringsdienst de bedrijven te maken krijgen. Alle bedrijven krijgen daarna een nieuw registratienummer. Ook de bedrijven die nu al geregistreerd zijn bij een keuringsdienst.

Flyer veranderingen nieuwe Plantgezondheidsverordening