Lay-out plantenpaspoort

Er komt een uniform format voor het plantenpaspoort. Nu is alleen de inhoud voorgeschreven en kiest u zelf de lay-out. In de nieuwe regelgeving is dit niet meer mogelijk. Het format is vastgelegd in uitvoeringsverordening 2017/2313/EU.

Er is een vast format vastgesteld met daarop de volgende vaste elementen:

 • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit).
 • in de rechterbovenhoek: het woord ‘Plantenpaspoort/Plant Passport’.
 • ‘A’ + botanische naam.
 • ‘B’ + ISO-code lidstaat, koppelteken, registratienummer.
 • ‘C’ + traceerbaarheidscode.
 • ‘D’ + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

De traceerbaarheidscode is een belangrijk onderdeel. Traceerbaarheid van producten door de keten krijgt in de nieuwe verordening veel aandacht. Voor bepaalde eindproducten in de eindverpakking, bijvoorbeeld kamerplanten, zal waarschijnlijk geen traceerbaarheidscode nodig zijn. Dit wordt nog uitgewerkt.

Gevolg is dat bedrijven alle bestaande documenten/opdrukken moeten aanpassen. Denk daarbij aan plantenpaspoorten en gekoppelde leveranciersdocumenten/plantenpaspoort. Houdt daarbij rekening met het volgende:

 • Het plantenpaspoort moet per kleinste verpakkingseenheid zijn aangebracht (per pot/ tray/ doos etc.).
 • Het plantenpaspoort mag niet meer met een leveranciersdocument gecombineerd worden.
 • De oude plantenpaspoorten blijven nog geldig tot 14 december 2023. Maar vanaf 14 december 2019 moeten wél de nieuwe plantenpaspoorten worden aangebracht voor producten die dan in omloop komen. Zorgt u dus voor niet teveel voorraad.
 • Producten die nu paspoortplichtig zijn moeten tot 14 december 2019 aan de oude eisen blijven voldoen. Op het oude plantenpaspoort staat onder andere de naam van de verantwoordelijke keuringsdienst en het aantal of gewicht. Dat hoeft niet meer op het nieuwe plantenpaspoort.
 • Producten die voor het eerst paspoortplichtig worden, kunnen zeer waarschijnlijk al wél voor 14 december 2019 van een plantenpaspoort voorzien worden. Dit wordt nog uitgewerkt.

Flyer veranderingen nieuwe Plantgezondheidsverordening