Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK?

Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK? Dan moet u nu al rekening houden met mogelijk extra Xylella fastidiosa eisen.

Meer informatie klik hier.

Per 21 april Import verbod in Verenigd Koninkrijk voor oa. Olea (olijf), Polyfgala, Coffea en Prunis dolcis en extra aanvullende fyto eisen voor Lavendula sp, Nerium Oleander en Rosmarinus

Met ingang van 21 april 2020 gelden nieuwe fytosanitaire eisen voor export specifieke waardplanten naar het Verenigd Koninkrijk.

De NVWA heeft een bericht gepubliceerd met betrekking tot nieuwe fytosanitaire eisen voor export van specifieke planten naar het Verenigd Koninkrijk. In het kort komt het hier op neer:

  1. Importverbod voor Coffea (koffieplanten), Polygala myrtifolia, Olea europea (olijfbomen) en Prunus dulcis uit alle EU-landen (en derde landen) i.v.m. het risico van introductie van Xylella fastidiosa.
  2. Extra eisen voor planten van Lavendula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis, eveneens i.v.m. het risico van introductie van Xylella fastidiosa.
  3. Nieuwe eisen voor planten voor opplant van Ulmus en Platanus.
  4. Nieuwe eisen voor hout, houtdelen, schors en planten van Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. en Pterocarya rhoifolia.

In het vakbericht kunt u lezen onder welke voorwaarden genoemde soorten m.u.v. de importverboden naar het Verenigd Koninkrijk verhandeld kunnen worden. Link naar vakbericht

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd en namen van productgroepen gewijzigd. Per 1-4-2020 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 1e kwartaal 2020 (01-04-2020).

Handhaving Plantenpaspoort vanaf potmaat 10 opgeschort

Sinds zaterdag 14 december 2019 is een plantenpaspoort verplicht om planten te kunnen verhandelen. Het plantenpaspoort op potniveau van potmaat 10 en groter zou van kracht zijn vanaf 1 juli 2020. Gezien de huidige omstandigheden is besloten om deze handhavingsregel uit te stellen tot nader order.

Voor planten met potmaat 19 en groter is het plantenpaspoort verplicht op plantniveau en blijft dus bestaan. Het plantenpaspoort op fustniveau geldt voor alle planten met potniveau kleiner dan 19. Deze huidige regels zullen wij ook blijven handhaven. Hoewel een ruime meerderheid van de aanvoerders van planten vanaf potmaat 10 reeds het plantenpaspoort op plantniveau gebruikt, zullen we de handhavingsregel uitstellen tot nader order.

Meer informatie: https://www.royalfloraholland.com/plantenpaspoort

Vanaf 1 mei 2020 aanvoerverbod voor Fallopia-soorten op de VBN veilingen

Vanwege de toenemende problematiek met betrekking tot schade aan ecosystemen en gebouwen hebben de veilingen in VBN verband besloten tot een algeheel aanvoerverbod van Fallopia-soorten op de VBN veilingen inclusief veiling Rhein-Maas. Hieronder vallen alle planten of delen van planten die behoren tot Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis en Fallopia x bohemica. Dit om mogelijk verdere verspreiding van Fallopia door sierteelttoepassingen tegen te gaan.
Synoniemen zijn Persicaria, Polygonum en de Nederlandse naam is Japanse Duizendknoop.

Vanaf 1 mei 2020 mogen deze Fallopia-soorten niet meer aangevoerd en verhandeld worden op de marktplaatsen. Onderstaande productcodes zullen worden geblokkeerd.

16084 Fallopia japonica var. compacta
6260   Persicaria

Herhalingsbericht: extra eisen aan planten vanwege Bemisia (Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander)

Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Groot-Brittannië (VK), Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal moeten voldoen aan extra eisen. Met deze eisen willen deze landen voorkomen dat Bemisia tabaci, een witte vlieg, het land binnenkomt.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u op de website van de Naktuinbouw.
Eerdere berichtgeving VBN website.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Gentiana wordt verruimd

Per 1 februari 2020 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Gentiana.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in het najaar van 2019 verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het middel Chrysal Grow 40 voldoet aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Gentiana. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Gentiana.

Wijziging:

  • Chrysal Grow 40 wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Gentiana (code 40 op het label van het middel).
  • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
    • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
    • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 40 op label van het middel Chrysal Grow 40.

 

Bovenstaand middel dient uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Aanscherping regels plantgezondheid

Aanscherping regels plantgezondheid

Eind 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU in. Belangrijkste gevolgen: vrijwel elke kweker krijgt te maken met plantenpaspoorten, sommige gewassen mogen niet meer geïmporteerd worden en de omgang met gevaarlijke ziekten en plagen verandert.

Eind dit jaar verandert er nogal wat op het gebied van plantgezondheidsbewaking. Dat komt door de Europese Plantgezondheidsverordening die in de plaats komt van de Fytosanitaire richtlijn. Lees meer hierover in het onlangs verschenen artikel in Buitenstebinnen: Aanscherping regels plantgezondheid

Op de website van de Naktuinbouw vindt u ook veel informatie over de nieuwe verordening die per 14 december 2019 in gaat.

 

Nieuwe Plantgezondheidsverordening: Plantenpaspoortplicht

 

Met ingang van 14 december 2019 gaat de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EG in werking. Deze vervangt de huidige Europese Fyto-richtlijn 2000/29/EG. Details worden de komende jaren uitgewerkt in zogenaamde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

Regelmatig zijn er vragen over de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening. Bijvoorbeeld over de registratie en het plantenpaspoort. De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant bestemde planten’. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven. Alles dat nu teeltmateriaal genoemd wordt valt daaronder (dus ook zaden), maar ook alle ‘consumptieve’ pot-, perk- en kuipplanten. Er komen wel uitzonderingen; voor bepaalde zaden en voor verkoop direct aan de eindgebruiker.

In samenwerking met diverse ketenpartijen, LTO, LTO Glaskracht, VBN, VGB, Royal FloraHolland, KAVB, Anthos en instanties als Naktuinbouw, KCB, BKD en NVWA, is gekozen voor een gezamenlijke communicatie over dit, voor alle kwekers en kopers, belangrijke onderwerp. Op de website van Naktuinbouw worden de belangrijkste vragen en antwoorden verzameld en in vraag-antwoord vorm opgetekend. Klik hier voor meer informatie.

Uiteraard kunt u voor veilingspecifieke vragen ook altijd terecht bij ons. Het is van belang dat wij het vrije handelsverkeer en markttoegang in de EU zoveel mogelijk behouden.
regelgeving@royalfloraholland.com
fritsjonk@royalfloraholland.com

Extra eisen aan planten vanwege tabaks witte vlieg (Bemisia tabaci) vervallen voor Finland

Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Groot Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal moeten voldoen aan extra eisen.