De EU-lijst met paspoortplichtige Xylella waardplanten is uitgebreid met 6 soorten

De Europese Commissie heeft 6 nieuwe soorten toegevoegd aan de Xylella waardplantenlijst. De waardplantenlijst bevat alle soorten die vatbaar zijn voor besmetting met Xylella fastidiosa. Deze planten dienen bij verhandeling binnen de EU te zijn voorzien van een plantenpaspoort.

De volgende soorten zijn recent toegevoegd aan de waardplantenlijst:

  • Calicotome spinose;
  • Coronilla glauca;
  • Euryops chrysanthemoides;
  • Genista lucida;
  • Medicago sativa;
  • Prunus cerasus.

De meest recente versie van de Xylella waardplantenlijst (update 10) vindt u op de website van de Europese Commissie. Voor aanvullende informatie over regelgeving betreffende het plantenpaspoort en Xylella fastidiosa wordt verwezen naar de NVWA website en NVWA Xylella.

Nieuwe procedure aanvragen zendingsinspecties voor Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander

De EU maatregelen voor tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) zijn met ingang van 1 januari 2018 aangescherpt (Annex IV – B – 24.3 van richtlijn 2000/29). Deze nieuwe wetgeving vereist tenminste een plantenpaspoort en zendingsinspectie voor planten voor opplant bestemd voor de eindconsument, naar specifiek beschermde EU gebieden (Zona Protecta – ZP). Het gaat om de volgende planten: Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) past het e-CertNL-systeem (CLIENT-export) zo aan dat bedrijven vanaf 31 maart 2018 via dit systeem de verplichte zendingsinspectie aan kunnen vragen voor genoemde planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal. Als de zendingsinspectie akkoord is, wordt er via het e-CertNL-systeem een Europees communicatiedocument afgegeven dat dienst doet als verplicht plantenpaspoort.

Het is van belang dat bedrijven die genoemde planten richting de betreffende lidstaten exporteren zich registreren bij een van de keuringsdiensten. Voor teeltbedrijven is dit Naktuinbouw (bloemenengroente@naktuinbouw.nl). Exporteurs kunnen zich registreren bij het KCB (www.KCB.nl).

Aanvragen voor een zendingsinspectie moeten plaatsvinden via de portal e-CertNL, zie link hieronder.
Exportinspectie aanvragen via CLIENT

Klik hier voor meer informatie over dit bericht op de NVWA website.

Aanpassing reglementaire kenmerken bij Kersenbloesem vanaf 1 april 2018

Binnen de productgroep Prunus is gebleken dat Kersenbloesem afwijkende reglementaire kenmerken heeft. Omdat het niet logisch is dat Kersenbloesem kenmerk S21 (= gemiddeld gewicht) als geadviseerd reglementair kenmerk heeft, laten we de S21 als reglementair kenmerk vervallen. Daarnaast zal ook bij Kersenbloesem de S20 (= minimum steellengte) verplicht worden gesteld.

De sorteerkenmerken voor Kersenbloesem zijn per 1 april 2018 als volgt:
S20 = Minimum steellengte
S05 = Rijpheidsstadium

Overzicht reglementaire kenmerken productgroep Prunus