De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa wordt verruimd

Per 1 november 2020 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2020 een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om deze middelen toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa.

Wijziging:

 • Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestane middelen voor voorbehandeling bij Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa (Florissant 810 code 21 en Florissant 830 code 41 op het label van het middel).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel Florissant 810 en code 41 voor Florissant 830.

Bovenstaande middelen dienen uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Per 1 januari 2021 wijzigt de naamgeving van een aantal producten (planten)

De naamgeving van een aantal losse planten productcodes verandert per 1 januari 2021.

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving. Per 1 januari 2021 worden de betreffende productnamen aangepast. De productcodes blijven ongewijzigd.

Door de plantenpaspoortplicht moet de verhandeling van plantmateriaal onder de voorkeursnaam gebeuren. Het is bij naamswijzigingen te herleiden dat er twee namen voor hetzelfde product in omloop zijn maar willen u alvast attenderen op het feit dat de naam wijzigt zodat u dit kunt aanpassen.

Hieronder kunt u zien welke productnamen en productcodes het betreft.

Per 1 januari 2021 aanpassingen in de productspecificatie van Mandevilla

Per 1 januari 2021 worden de aanvoerspecificaties van Mandevilla aangepast met als doel het meegeven van juiste en complete aanvoerinformatie. De volgende aanpassingen zullen worden doorgevoerd:

 1. Kenmerk S05 (rijpheidsstadium) wordt verplicht gesteld.
 2. Kenmerk S54 (plantvorm) wordt verplicht gesteld.
 3. Één productgroep voor Mandevilla in de tuinplanten.

Reglementaire kenmerken Mandevilla per 1 januari 2021:

S01 = Potmaat
S02 = Minimum planthoogte
S03 = Minimum aantal stekken/planten per pot
S05 = Rijpheidsstadium
S54 = Plantvorm

Één productgroep voor Mandevilla in de tuinplanten:

Er zijn 4 producten die zowel een kamer- als tuinplant productcode hebben. Per 1 januari 2021 worden de kamer productcodes geblokkeerd en wordt productcode 9259 overgeheveld naar de Mandevilla tuinplanten productgroep (3 09 182 01).

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Enkele productcodes zijn van productgroep gewijzigd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 3e kwartaal 2020 .

Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK?

Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK? Dan moet u nu al rekening houden met mogelijk extra Xylella fastidiosa eisen.

Meer informatie klik hier.

Per 21 april Import verbod in Verenigd Koninkrijk voor oa. Olea (olijf), Polyfgala, Coffea en Prunis dolcis en extra aanvullende fyto eisen voor Lavendula sp, Nerium Oleander en Rosmarinus

Met ingang van 21 april 2020 gelden nieuwe fytosanitaire eisen voor export specifieke waardplanten naar het Verenigd Koninkrijk.

De NVWA heeft een bericht gepubliceerd met betrekking tot nieuwe fytosanitaire eisen voor export van specifieke planten naar het Verenigd Koninkrijk. In het kort komt het hier op neer:

 1. Importverbod voor Coffea (koffieplanten), Polygala myrtifolia, Olea europea (olijfbomen) en Prunus dulcis uit alle EU-landen (en derde landen) i.v.m. het risico van introductie van Xylella fastidiosa.
 2. Extra eisen voor planten van Lavendula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis, eveneens i.v.m. het risico van introductie van Xylella fastidiosa.
 3. Nieuwe eisen voor planten voor opplant van Ulmus en Platanus.
 4. Nieuwe eisen voor hout, houtdelen, schors en planten van Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. en Pterocarya rhoifolia.

In het vakbericht kunt u lezen onder welke voorwaarden genoemde soorten m.u.v. de importverboden naar het Verenigd Koninkrijk verhandeld kunnen worden. Link naar vakbericht

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd en namen van productgroepen gewijzigd. Per 1-4-2020 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 1e kwartaal 2020 (01-04-2020).

Handhaving Plantenpaspoort vanaf potmaat 10 opgeschort

Sinds zaterdag 14 december 2019 is een plantenpaspoort verplicht om planten te kunnen verhandelen. Het plantenpaspoort op potniveau van potmaat 10 en groter zou van kracht zijn vanaf 1 juli 2020. Gezien de huidige omstandigheden is besloten om deze handhavingsregel uit te stellen tot nader order.

Voor planten met potmaat 19 en groter is het plantenpaspoort verplicht op plantniveau en blijft dus bestaan. Het plantenpaspoort op fustniveau geldt voor alle planten met potniveau kleiner dan 19. Deze huidige regels zullen wij ook blijven handhaven. Hoewel een ruime meerderheid van de aanvoerders van planten vanaf potmaat 10 reeds het plantenpaspoort op plantniveau gebruikt, zullen we de handhavingsregel uitstellen tot nader order.

Meer informatie: https://www.royalfloraholland.com/plantenpaspoort

Vanaf 1 mei 2020 aanvoerverbod voor Fallopia-soorten op de VBN veilingen

Vanwege de toenemende problematiek met betrekking tot schade aan ecosystemen en gebouwen hebben de veilingen in VBN verband besloten tot een algeheel aanvoerverbod van Fallopia-soorten op de VBN veilingen inclusief veiling Rhein-Maas. Hieronder vallen alle planten of delen van planten die behoren tot Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis en Fallopia x bohemica. Dit om mogelijk verdere verspreiding van Fallopia door sierteelttoepassingen tegen te gaan.
Synoniemen zijn Persicaria, Polygonum en de Nederlandse naam is Japanse Duizendknoop.

Vanaf 1 mei 2020 mogen deze Fallopia-soorten niet meer aangevoerd en verhandeld worden op de marktplaatsen. Onderstaande productcodes zullen worden geblokkeerd.

16084 Fallopia japonica var. compacta
6260   Persicaria

Herhalingsbericht: extra eisen aan planten vanwege Bemisia (Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander)

Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Groot-Brittannië (VK), Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal moeten voldoen aan extra eisen. Met deze eisen willen deze landen voorkomen dat Bemisia tabaci, een witte vlieg, het land binnenkomt.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u op de website van de Naktuinbouw.
Eerdere berichtgeving VBN website.