KCB organiseert in maart opleidingsbijeenkomsten voor eCertNL in het kader van Brexit

In het kader van Brexit veranderen de exportregels naar het Verenigd Koninkrijk. E-CertNL is een online tool om douanecertificaten aan te vragen. Als u handelt met het Verenigd Koninkrijk krijgt u hiermee te maken. De KCB organiseert opleidingsbijeenkomsten om het gebruik van e-CertNL toe te lichten. Hieronder vindt u de originele berichtgeving van de KCB en de link om u in te schrijven.

 

Nieuwe gebruiker van e-CertNL door Brexit?  Het KCB organiseert in maart opleidingsbijeenkomsten

Speciaal voor bedrijven die nu zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK), maar nog geen ervaring hebben met het werken met e-CertNL, organiseert het KCB in maart meerdere opleidingsbijeenkomsten. Door Brexit wordt het VK een zogeheten ‘derde land’. Hierdoor krijgt u mogelijk al op korte termijn te maken met strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Een situatie die vergelijkbaar is met de export naar andere landen buiten de EU. Na Brexit heeft u voor het exporteren naar het VK en het uitklaren bij de douane certificaten nodig. Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL.  Zorg dat u op tijd bekend bent met het werken met e-CertNL .

Wanneer?
Het KCB organiseert op 19, 20 en 21 maart in Zoetermeer een zestal opleidingsbijeenkomsten voor het gebruik van e-CertNL. Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor groenten en fruit en voor snijbloemen en potplanten.

  • Dinsdag 19 maart van 9.00 tot 12.00 uur, bijeenkomst Snijbloemen en potplanten
  • Dinsdag 19 maart van 13.30 tot 16.30 uur, bijeenkomst AGF
  • Woensdag 20 maart van 9.00 tot 12.00 uur, bijeenkomst AGF
  • Woensdag 20 maart van 13.30 tot 16.30 uur, bijeenkomst Snijbloemen en potplanten
  • Donderdag 21 maart van 9.00 tot 12.00 uur, bijeenkomst Snijbloemen en potplanten
  • Donderdag 21 maart van 13.30 tot 16.30 uur, bijeenkomst Snijbloemen en potplanten

Hoe aanmelden?
De bijeenkomsten zijn speciaal voor bedrijven die voor het eerst zaken doen met het KCB als gevolg van de Brexit. U kunt zich digitaal registreren bij het KCB. Op het digitale registratieformulier kunt u zich meteen aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Staat u al geregistreerd bij het KCB en gaat u voor het eerst werken met e-CertNL? Meld u dan hier aan. Om deel te kunnen nemen aan de opleidingsbijeenkomst is toegang tot e-CertNL nodig.

Heeft u nog geen toegang tot e-CertNL aangevraagd?
Het KCB heeft hier de belangrijkste stappen die u kunt zetten in de voorbereiding op Brexit op een rij gezet. U vindt hier ook hoe u toegang tot e-CertNL kunt aanvragen. Houd hierbij rekening met enige doorlooptijd. Zorg dat u e-CertNL tijdig aanvraagt.

Fytosanitair registratienummer van plantenpaspoort nu ook digitaal te versturen voor uw klanten

Vanaf 14 december 2019 moeten álle planten een plantenpaspoort hebben. Dit geldt dus voor teelt én handel. Het plantenpaspoort moet fysiek worden aangebracht per kleinste verkoopeenheid (bijvoorbeeld per tray/doos/pot) en moet voldoen aan een aantal nieuwe kenmerken waaronder een uniek fytosanitair registratienummer (Naktuinbouw nummer).

Om uw klanten te ontzorgen kunt u uw nieuwe fytosanitaire registratienummer ook digitaal versturen bij uw partijen. Zowel bij klokverkoop als bij directe handel kan dit digitaal worden meegegeven in de Elektronische Aanvoerbrief (EAB). Het registratienummer wordt via de Elektronische Klok Transactie en de DESADV bij directe handel doorgezet naar de klant en gaat daar vanuit verder de keten in. De controle en waarborging van de plantenpaspoorten worden hierdoor eenvoudiger. De traceerbaarheid van producten wordt beter. Uw klant heeft hierom gevraagd..

Voor meer informatie over plantenpaspoorten verwijzen wij u naar de website van Naktuinbouw.

Als u wil weten waar u het fytosanitaire registratienummer in uw EAB software moet invullen, adviseren wij contact op te nemen met uw eigen softwareleverancier.

Aanscherping regels plantgezondheid

Aanscherping regels plantgezondheid

Eind 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU in. Belangrijkste gevolgen: vrijwel elke kweker krijgt te maken met plantenpaspoorten, sommige gewassen mogen niet meer geïmporteerd worden en de omgang met gevaarlijke ziekten en plagen verandert.

Eind dit jaar verandert er nogal wat op het gebied van plantgezondheidsbewaking. Dat komt door de Europese Plantgezondheidsverordening die in de plaats komt van de Fytosanitaire richtlijn. Lees meer hierover in het onlangs verschenen artikel in Buitenstebinnen: Aanscherping regels plantgezondheid

Op de website van de Naktuinbouw vindt u ook veel informatie over de nieuwe verordening die per 14 december 2019 in gaat.

 

NVWA wijst op verbod met neonicotinoïden behandelde zaden

Sinds 19 december 2018 geldt een verbod om zaden die zijn behandeld met de neonicotinoïden, clothianidin, imidacloprid of thiamethoxam buiten uit te zaaien of te planten. Het verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden is ingesteld om bijen en andere bestuivers te beschermen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil telers in Nederland extra hierop wijzen.

De EU-lidstaten hebben in 2018 ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om voor 3 neonicotinoïden het buitengebruik geheel te verbieden. Deze gewasbeschermingsmiddelen mogen sinds 19 december 2018 alleen nog worden gebruikt in gesloten, permanente kassen.

Een aantal Europese landen, waaronder België, verlenen tijdelijk vrijstelling voor het gebruik van één van de neonicotinoïden als zaadbehandeling voor onder andere suikerbietenzaad. In Nederland is het in de handel brengen of gebruiken van deze zaden echter verboden. De NVWA zal controleren of telers zich houden aan het verbod.

Meer informatie en de originele berichtgeving vindt u op de website van de NVWA.

Gebruik de juiste stickers voor het plantenpaspoort!

Per 14 december 2019 moeten álle planten voorzien zijn van een plantenpaspoort. Het plantenpaspoort moet fysiek worden aangebracht per kleinste verkoopeenheid en kan meerdere verschijningsvormen hebben (o.a. bevestigen/printen op potten, hoezen, labels, etiketten,..). Bij gebruik van stickers op meermalig fust zijn alleen Normpack-stickers toegestaan. Deze stickers hebben een in water oplosbare lijmlaag en een waterdoorlatende toplaag. Hierdoor zijn ze in de fustwasmachines goed af te wassen en veroorzaken ze geen storingen.

Meer informatie over Normpack stickers?
https://normpack.nl/nl/stickers

Waar kan ik deze stickers kopen?
Er zijn momenteel een aantal leveranciers waar Royal FloraHolland een overeenkomst mee heeft afgesloten. Zij kunnen en mogen Normpack-stickers leveren. Overzicht van leveranciers:
https://normpack.nl/nl/producenten-stickers

Digitale fytocertificaten uit Costa Rica voldoen niet aan de EU normen.

NVWA heeft bekend gemaakt dat Costa Rica dit najaar overgestapt op het werken met digitale fytocertificaten. Deze certificaten voldoen echter niet aan de Europese norm en kunnen daarom hier niet geaccepteerd worden. Vanuit de Europese Commissie is het standpunt doorgegeven aan de betreffende landen.

In afstemming met de naburige EU-lidstaten is besloten de huidige certificaten te notificeren als foutief, maar partijen niet vast te leggen. Gesteld wordt echter dat zendingen vanaf 7 januari 2019 wèl voorzien moeten zijn van een correct, origineel certificaat. Zendingen die na 6 januari verzonden zijn worden pas vrijgegeven bij aanwezigheid van een correct fytocertificaat.

Vragen hierover kunnen het beste direct gesteld worden aan NVWA of KCB.

Definitieve lijst EU importverbod High Risk Plants bekend. “Ficus (behalve Ficus carica) en Cycas definitief niet op de lijst”

Met ingang van december 2019 wordt de nieuwe Europese Plant Health Regulation 2016/2031 van kracht. Als onderdeel hiervan zal een lijst met (tijdelijke) importverboden worden opgesteld voor planten van buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen). Het importverbod betreft planten voor opplant met uitzondering van weelfselkweek, zaden en ‘echte’ bonsais.

De lijst met gewassen waarvoor een importverbod zal gelden is recent aangepast. De volgende gewassen staan nu op de lijst:

Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpina, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Diospyros, Fagus, Ficus carica, Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Taxus, Tilia, Ulmus.

Ten opzichte van het voorstel in juni 2017 vallen Ficus (behalve Ficus carica) en Cycas hier nu dus niet meer onder.

De originele berichtgeving kunt u vinden op de website van de NVWA.

Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2018

Floricode heeft namen van productcodes aangepast, productcodes geblokkeerd en verwijderd en nieuwe productgroepen toegevoegd. Per 01-01-2019 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2018 (18-12-2018).

Bijeenkomsten plantenpaspoort Asten, Aalsmeer en Naaldwijk

Het plantenpaspoort is voor sommigen al jaren een vertrouwd begrip, voor velen is het nieuw. Per 14 december 2019 krijgt u te maken met nieuwe EU-regelgeving rondom de plantenpaspoortplicht: de EU-Plantgezondheidsverordening. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is en dat bij besmettingen de mogelijke bron gemakkelijker te traceren is. Vanaf 14 december 2019 moeten álle planten een plantenpaspoort hebben. Het geldt dus voor teelt én handel.

NVWA, keuringsdiensten, veilingen en brancheorganisaties vinden het belangrijk om de kwekers en handel in de tuinbouwsector te informeren over het nieuwe plantenpaspoort en de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht. Producten zijn op deze manier beter traceerbaar in de hele keten. Daarom zijn in oktober en november drie bijeenkomsten georganiseerd in Asten, Aalsmeer en Naaldwijk in een samenwerkingsverband van NVWA, BKD, KCB, Naktuinbouw, Royal FloraHolland, Anthos, LTO, LTO Glaskracht, Plantum, VBN en VGB.

De presentaties kunt u hier downloaden:

Presentatie Dagvoorzitter Naaldwijk

Presentatie Naktuinbouw

Presentatie kweker Vollebregt

Presentatie KCB

Presentatie handel Noviflora

Afsluitende sheets

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Naktuinbouw, vraag en antwoord.

 

Elke plant een plantenpaspoort in 2019

Een plantenpaspoort voor teelt én handel

Het plantenpaspoort is voor sommigen al jaren een vertrouwd begrip, voor velen is het nieuw. Per 14 december 2019 krijgt u te maken met nieuwe EU-regelgeving rondom de plantenpaspoortplicht: de EU-Plantgezondheidsverordening. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is en dat bij besmettingen de mogelijke bron gemakkelijker te traceren is. Vanaf 14 december 2019 moeten álle planten een plantenpaspoort hebben. Het geldt dus voor teelt én handel.

 

Weet u al wat de verandering voor uw bedrijf betekent?

NVWA, keuringsdiensten, veilingen en brancheorganisaties vinden het belangrijk om de kwekers en handel in de tuinbouwsector te informeren over het nieuwe plantenpaspoort en de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht. Producten zijn op deze manier beter traceerbaar in de hele keten. Daarom zijn zij samen aanwezig op de Trade Fair Aalsmeer.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Kom langs en stel uw vraag. U vindt ons in hal 3, naast stand 42.2. Tot op 7, 8 of 9 november!

Dit is een samenwerkingsverband van NVWA, BKD, KCB, Naktuinbouw, Royal FloraHolland, Anthos, LTO, LTO Glaskracht, Plantum, VBN en VGB.