Aanscherping eisen omtrent Bemisia tabaci bij verhandeling bloemisterijgewassen

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) voor bloemisterijgewassen aangescherpt. Momenteel zijn een plantenpaspoort en zendingsinspectie vereist voor planten die specifiek bestemd zijn voor beschermde EU-gebieden. Deze regels gelden voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal. Deze partijen moeten Bemisia-vrij zijn. Finland is per 1 september niet langer beschermd gebied voor Bemisia.

Helaas is gebleken dat ook in andere gewassen met regelmaat Bemisia wordt geconstateerd. Bovenstaande EU-eisen gelden per 1 september ook voor onderstaande soorten en het bijbehorende teeltmateriaal:

 • Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
 • Ficus (was ook al in 2018, maar i.v.m. gering risico wordt hier niet op gehandhaafd)
 • Crossandra
 • Ajuga (vaste plant)

Er zijn twee opties om aan te tonen dat een partij Bemisia-vrij is:

 • Het compartiment waarin de planten geteeld worden is vrij van Bemisia tabaci. Dit is nu van toepassing op buiten geteelde gewassen.
 • Planten zijn vrij bevonden van Bemisia door een partij inspectie. Dit geldt alleen voor planten die bestemd zijn voor de eindconsument.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u op de website van de NVWA.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2019

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn twee nieuwe productgroepen toegevoegd. Per 02-07-2019 wijzigen een aantal producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2019 (2-7-2019).

Presentaties bijeenkomsten verplicht Plantenpaspoort 2019

In samenwerking met diverse partijen uit de sector zijn op 20 en 26 juni 2019 goed bezochte informatiebijeenkomsten georganiseerd bij Royal FloraHolland en Plantion om telers en handelaren te informeren over de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening en de plantenpaspoortplicht. De veranderingen gaan in op 14 december 2019.

U kunt de presentaties hier nalezen:
Presentatie Plantenpaspoort NVWA
Presentatie Handel
Plantenpaspoort KP Holland
Presentatie Floriday Plantenpaspoort

Documentatie aangescherpte regelgeving betreffende Bemisia tabaci

In samenwerking met Naktuinbouw, NVWA en diverse partijen uit de sector is op 20 juni 2019 een goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd bij Royal FloraHolland te Naaldwijk om telers en handelaren te informeren over de aangepaste regelgeving omtrent Bemisia tabaci. Op verzoek van de bezoekers van de bijeenkomst kunt u de presentatie hier nalezen.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw. De oorspronkelijke berichtgeving over de aangescherpte regels vindt u hier.

Documentatie nieuwe importeis voor aanhangende grond

Vanaf 1 september 2019 gelden gewijzigde eisen voor import van planten met aanhangend groeimedium, bijvoorbeeld grond, turf, cocopeat, perliet, etc. In de bijlage vindt u informatie over deze eisen en kunt u zien of u actie moet ondernemen om aan deze eisen te kunnen voldoen.

De gewijzigde eisen zullen met name impact hebben voor bedrijven die planten importeren uit de volle grond of die anderszins tijdens de kweek met volle grond in aanraking komen. Voor deze bedrijven heeft op 12 juni 2019 een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst plaats gevonden in Roelofarendsveen. De bijeenkomst is georganiseerd door NVWA, Naktuinbouw, VBN, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland. De presentatie kunt u hier teruglezen.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de NVWA en de website van Naktuinbouw of in de bijlage.

Voorlichtingsmiddag nieuwe importeisen aanhangende grond

Vanaf 1 september 2019 gelden gewijzigde eisen voor import van planten met aanhangend groeimedium, bijvoorbeeld grond, turf, cocopeat, perliet, etc. In de bijlage vind u informatie over deze eisen en kunt u zien of u actie moet ondernemen om aan deze eisen te kunnen voldoen.

De gewijzigde eisen zullen met name impact hebben voor bedrijven die planten importeren uit de volle grond of die anderszins tijdens de kweek met volle grond in aanraking komen. Voor deze bedrijven organiseert de NVWA in samenwerking met de Naktuinbouw en sectororganisaties een voorlichtingsmiddag. Doel is om de eisen nader toe te lichten en te kijken of en hoe bedrijven met dit soort producten aan de nieuwe eisen kunnen voldoen.

Deze voorlichting wordt gehouden op woensdag 12 juni vanaf 14.00 uur bij Naktuinbouw, Sotaweg 22 Roelofarendsveen. U kunt zich voor 10 juni aanmelden via email  administratieFZI@naktuinbouw.nl. Vermeld daarin zowel de bedrijfsnaam als de namen van de personen die komen.

Voor meer informatie kijk op de website van de NVWA of in de bijlage.

Aanscherping van de exporteisen voor bloemisterijgewassen in het kader van Bemisia

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia voor bloemisterijgewassen aangescherpt. Momenteel zijn een plantenpaspoort en zendingsinspectie vereist voor planten die specifiek bestemd zijn voor beschermde EU-gebieden. Deze regels gelden voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal. Deze partijen moeten Bemisia-vrij zijn. Finland is per 1 september niet langer beschermd gebied voor Bemisia.

Helaas is gebleken dat ook in andere gewassen met regelmaat Bemisia wordt geconstateerd. Bovenstaande EU-eisen gelden per 1 september ook voor onderstaande soorten en het bijbehorende teeltmateriaal:

 • Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
 • Ficus (was ook al in 2018, maar i.v.m. gering risico wordt hier niet op gehandhaafd)
 • Crossandra
 • Ajuga (vaste plant)

Keuring van bedrijf of partij
Een plantenpaspoort en zendingsinspectie zijn vereist om aan te tonen of een zending Bemisia vrij is. Hierop wordt daarom gecontroleerd. Er zijn twee opties: bedrijfskeuring (of afgesloten afdeling) of partijkeuring:

 • Bedrijfskeuring houdt in dat het hele bedrijf of een afgesloten afdeling wordt gekeurd op aanwezigheid van Bemisa. Eerst drie weken achter elkaar, daarna elke drie weken. Wanneer het bedrijf of de afdeling vrij is van Bemisia kan er uitgeleverd worden. In overleg met Naktuinbouw kunt u zelf het plantenpaspoort toevoegen aan de partij. Wordt er Bemisia gevonden? Dan start de keuringscyclus weer opnieuw. Er kan dan voorlopig geen plantenpaspoort worden afgegeven.
 • Partijkeuring is het keuren van een partij bestemd voor de eindgebruiker, die klaar staat voor verzending. Als er Bemisia wordt gevonden in de partij dan wordt deze afgekeurd voor export naar de betreffende landen. Wordt er geen Bemisia gevonden? Dan wordt er een plantenpaspoort afgegeven. De partijkeuring kan in de hele keten plaatsvinden. Ook bijvoorbeeld in de box bij de exporteur. Aandachtspunt is dat de partij vooraf aangemeld moet worden. Keuring vindt in principe wel op dezelfde dag plaats. Wordt de partij vóór 08.00 uur aangemeld, dan wordt deze nog dezelfde ochtend gekeurd. Partijen aangemeld vóór 12.00 uur worden in de middag gekeurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw.

In samenwerking met Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de telers en handelaren goed te informeren. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 juni om 15.00 uur bij Royal FloraHolland in Naaldwijk. Aansluitend vindt een bijeenkomst plaats over de invoering van het plantenpaspoort.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u hier.

 

Alle planten een plantenpaspoort op 14 dec 2019! Bent u al geautoriseerd en geregisteerd?

Zoals wellicht al bekend zijn alle boomkwekerijgewassen, pot- perk- en kuipplanten per 14 december 2019 paspoortplichtig in het EU-handelsverkeer.

Om plantenpaspoorten te mogen uitgeven, moet een bedrijf geautoriseerd en geregisteerd worden door Naktuinbouw. Zij hebben geconstateerd dat inmiddels rond de 600 van de in totaal 1600 bedrijven zich hebben gemeld.

Aangezien 14 december snel dichterbij komt, adviseren wij bedrijven om op korte termijn contact op te nemen met Naktuinbouw om alles op tijd geregeld te hebben. Een overzichtelijk stappenplan van de te ondernemen actie vindt u onder deze link..

Aanpassing productspecificatie Helianthus op pot m.b.t. rijpheid

De productspecificatie van Helianthus op pot wordt aangepast. Vanaf 1 mei tot 1 oktober wordt de mogelijkheid geboden om Helianthus op pot in alle rijpheidsstadia aan te voeren. De minimale eis voor Helianthus op pot was rijpheid conform rijpheidsstadium 2 (kleurtonende lintbloemen).

Onderstaande bepaling wordt aan de productspecificatie Helianthus op pot toegevoegd.

RIJPHEID

• Tussen 1 mei en 1 oktober is het toegestaan om alle rijpheidsstadia aan te voeren.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Celosia cristata wordt verruimd

Per 1 mei 2019 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Celosia cristata.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2018 verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810, Florissant 830 en Chrysal Grow 20 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Celosia cristata. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Celosia cristata.

Wijziging:

 • Florissant 810, Florissant 830 en Chrysal Grow 20 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Celosia cristata (Florissant 810 code 21 op het label van het middel, Florissant 830 code 41 en Chrysal Grow 20 code 20).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label voor Florissant 810, code 41 voor Florissant 830 en code 20 voor Chrysal Grow 20.

Bovenstaande middelen dienen uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.