Aantal stelen per bos (L11) verplicht voor alle snijbloemen met ingang van 1 januari 2019.

Het aantal stelen per bos (L11) wordt al jaren door klanten als belangrijke informatie gezien. Vanuit de markt komt regelmatig de vraag om deze informatie mee te geven bij snijbloemen. Twee belangrijke redenen zijn:

 • Het voorkomt fouten in het logistieke proces van klanten;
 • Het vereenvoudigt verkoop via de webshops van klanten.

Dit leidt tot lagere kosten bij klanten en meer tevreden consumenten, wat kan leiden tot betere prijsvorming en meer omzet. Hiervoor is het wel nodig dat alle aanvoerders van snijbloemen dit gegeven standaard meegeven. Alleen dan kunnen de klanten hun processen hier op inrichten.

Daarom wordt het aantal stelen per bos (L11) een verplicht reglementair kenmerk voor alle snijbloemen op positie 5. Dit voorstel is door de VBN Stuurgroep regelgeving geaccepteerd. Voor de meeste producten geldt dat L11 per 1 oktober 2018 geadviseerd wordt en per 1 januari 2019 verplicht. Hierbij wordt opgemerkt dat bij het ongebost verhandelen van producten code 001 meegegeven dient te worden bij kenmerk L11.

Aanvoerders ontvangen per e-mail aanvullende informatie over wat er precies verandert voor hun producten. Ook kan de lijst met alle productgroepen worden geraadpleegd voor meer specifieke informatie.

Wij raden aanvoerders aan contact op te nemen met hun softwareleverancier om de bovenstaande wijzigingen door te voeren.

Via de website van Floricode zijn de bestaande kenmerkcodes terug te vinden.

Aantal stelen per bos L11 verplicht op positie 5 bij Rosa per 1 december 2018

Het aantal stelen per bos (L11) wordt al jaren door klanten als belangrijke informatie gezien. Vanuit de markt komt regelmatig de vraag om deze informatie mee te geven bij snijbloemen. Twee belangrijke redenen zijn:

 • Het voorkomt fouten in het logistieke proces van klanten;
 • Het vereenvoudigt verkoop via de webshops van klanten.

Dit leidt tot lagere kosten bij klanten en meer tevreden consumenten, wat kan leiden tot betere prijsvorming en meer omzet. Hiervoor is het wel nodig dat alle aanvoerders van snijbloemen dit gegeven standaard meegeven. Alleen dan kunnen de klanten hun processen hier op inrichten.

Daarom wordt het aantal stelen per bos (L11) een verplicht reglementair kenmerk voor alle snijbloemen op positie 5. Dit voorstel is door de VBN Stuurgroep regelgeving geaccepteerd. Voor de meeste producten gaat dit in per 1 januari 2019. Voor Rosa zal L11 per 1 november 2018 geadviseerd zijn op positie 5, per 1 december 2018 verplicht. In onderstaande lijst is weergegeven wat er per productgroep zal veranderen.

Productgroepnr. Productgroep Positie L11 L11 verplicht Overige wijzigingen
 

1 01 001 01

 

Rosa grootbloemig

 

 

Van positie 2 naar 5

 

1 december 2018

 

Productcode 580
(Rosa grootbloemig overig)
Van positie 2 naar  5 1 december 2018 S50 van positie 5 naar 6
per 1 november
Productcode 113293
(Rosa grootbloemig)
Van positie 2 naar  5 1 december 2018 S94 van positie 6 naar 2
S50 van positie 5 naar 6
per 1 november
 

1 01 001 02

 

Rosa kleinbloemig

 

 

Van positie 2 naar 5

 

1 december 2018

 

Productcode 679
(Rosa kleinbloemig overig)
Van positie 2 naar 5 1 december 2018 S50 van positie 5 naar 6
per 1 november
Productcode 113294
(Rosa kleinbloemig)
Van positie 2 naar 5 1 december 2018 S94 van positie 6 naar 2
S50 van positie 5 naar 6
per 1 november
 

1 01 001 05

 

Rosa grootbloemig per bos

 

 

Van positie 2 naar 5

 

1 december 2018

 

 

1 01 001 06

 

Rosa kleinbloemig per bos

 

 

Van positie 2 naar 5

 

1 december 2018

 

 

Wij raden aanvoerders aan contact op te nemen met hun softwareleverancier om de bovenstaande wijzigingen door te voeren.

Via de website van Floricode zijn de bestaande kenmerkcodes terug te vinden.

Bent u ook al klaar voor Brexit?

In het kader van de Brexit zal de Naktuinbouw inspecties uit gaan voeren voor het Verenigd Koninkrijk. Naktuinbouw wil nu de details hiervoor voorbereiden. Daarom vragen zij iedereen die handel drijft met het Verenigd Koninkrijk of van plan is dit te doen om een korte vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst betreft onder andere wat men verwacht na de Brexit aan zendingen naar het Verenigd Koninkrijk toe te sturen. Dit in verband met het aannemen van extra personeel in verband met de verwachte hoeveelheid inspecties na Brexit. Deze vragen zijn een verdieping op een eerdere vragenlijst. Het invullen ervan kost hooguit vijf minuten.

Het originele bericht vindt u op de website van Naktuinbouw.

Verzamelde informatie over High Risk Plants nu op de VBN website

Alle verzamelde informatie over het onderwerp ‘High Risk Plants’, de nieuwe Europese Plant Health Regulation 2016/2031 en de lijst met tijdelijke importverboden voor planten uit derde landen is vanaf vandaag te vinden op de VBN website.

Reageer op conceptlijst importverbod mogelijke hoog-risico planten

Vorige week vond een goed bezochte bijeenkomst plaats in Aalsmeer over de gevolgen van een mogelijk importverbod uit derde landen van hoog-risico-planten (De bijbehorende presentaties en berichtgeving kunt u nalezen via de volgende links: presentatie high risk plantspresentatie goede potgrond, berichtgeving Hortipoint). Een besluit hierover zal 5-6 september genomen worden door de Europese Commissie.

Hierin is duidelijk geworden dat dit voor een heel aantal bedrijven die deze producten verhandelen aanzienlijke gevolgen kan hebben. Hieronder genoemde organisaties hebben zich in uw belang in dit dossier al een paar jaar met succes sterk gemaakt voor minder producten op deze lijst. Echter voorliggende lijst is het uiteindelijke resultaat nadat er ooit meer dan 1000 genera op stonden.

Namens deze gezamenlijke organisatoren (NVWA, Naktuinbouw, LTO Glaskracht, LTO bomen en vaste planten, Anthos, Plantum, VBN en Royal FloraHolland)  roepen wij betrokkenen op om deel te nemen aan de publieke consultatie om uw verhaal kenbaar te maken via  ’Have your say’ van de EC. Wij raden u aan deze oproep tot reactie ook te delen met uw klanten/connecties in andere Europese landen. Daarnaast willen wij u verzoeken uw reactie ter informatie ook door te sturen aan regelgeving@royalfloraholland.com.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Campanula glomerata wordt verruimd

Per 1 augustus 2018 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Campanula glomerata.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft het afgelopen voorjaar verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Campanula glomerata. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Campanula glomerata.

Wijziging:

• Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Campanula glomerata (Florissant 810 code 21 op het label van het middel, Florissant 830 code 41). Naast dit middel blijven ook de reeds vermelde middelen toegestaan.
• U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.

 • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u vanaf heden zelf toe voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.
 • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel Florissant 810 en code 41 voor Florissant 830.

Het bovenstaande middel dient uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Aantal stelen per bos (L11) reglementair bij Lilium per 1 augustus 2018

Het aantal stelen per bos (L11) wordt al jaren door klanten als belangrijke informatie gezien. Vanuit de markt komt regelmatig de vraag om deze informatie mee te geven bij snijbloemen. Twee belangrijke redenen zijn:

 • Het voorkomt fouten in het logistieke proces van klanten;
 • Het vereenvoudigt verkoop via de webshops van klanten.

Dit leidt tot lagere kosten bij klanten en meer tevreden consumenten, wat kan leiden tot betere prijsvorming en meer omzet. Hiervoor is het wel nodig dat alle aanvoerders van snijbloemen dit gegeven standaard meegeven. Alleen dan kunnen de klanten hun processen hier op inrichten.

Daarom wordt het aantal stelen per bos (L11) een verplicht reglementair kenmerk voor alle snijbloemen op positie 5. Dit voorstel is door de VBN Stuurgroep regelgeving geaccepteerd. Voor de meeste producten gaat dit in per 1 januari 2019. Voor Lilium zal dit op 1 juni 2018 geadviseerd worden en verplicht per 1 september 2018. Kenmerk S50 (Bloem-/bes-/vruchtkleur) staat bij een zestal productcodes nu op positie 5 en zal per 1 augustus 2018 verplaatst worden naar positie 6. In onderstaande lijst is weergegeven wat er per productgroep zal veranderen.

Productgroepnr. Productgroep L11 L11 op advies L11 verplicht Overige wijzigingen
1 03 008 01 Lilium longiflorum Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018
Productcode 921
(Lilium longiflorum overig)
Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018 S50 van positie 5 naar 6
per 1 augustus
1 03 008 02 Lilium (Asiatic Grp) Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018
Productcode 932
(Lilium (Asiatic Grp) overig)
Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018 S50 van positie 5 naar 6
per 1 augustus
1 03 008 03 Lilium (Oriental Grp) Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018
Productcode 2287
(Lilium (Oriental Grp) overig)
Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018 S50 van positie 5 naar 6
per 1 augustus
1 03 008 04 Lilium (LA-hybrids Grp) Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018
Productcode 10309
(Lilium (LA-hybrids Grp) overig)
Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018 S50 van positie 5 naar 6
per 1 augustus
1 03 008 05 Lilium (OT-hybrids Grp) Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018
1 03 008 06 Lilium (Oriental Grp) per bos Positie 5 staat al op advies 1 november 2018
1 03 008 07 Lilium (LO-hybrids Grp) Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018
Productcode 108383
(Lilium (LO-hybrids Grp) overig)
Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018 S50 van positie 5 naar 6
per 1 augustus
1 03 008 08 Lilium (Oriental Grp) dubbel Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018
1 03 008 09 Lilium (Martagon Grp) Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018
1 03 008 10 Lilium overig Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018
Productcode 933
(Lilium overig)
Positie 5 1 augustus 2018 1 november 2018 S50 van positie 5 naar 6 per 1 augustus

 

Wij raden aanvoerders aan contact op te nemen met hun softwareleverancier om de bovenstaande wijzigingen door te voeren.

Via de website van Floricode zijn de bestaande kenmerkcodes terug te vinden.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2018

Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt. Er zijn namen van enkele productcodes aangepast en productcodes verwijderd. Per 1-7-2018 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2018 (27-6-2018).

Pennisetum setaceum en Gunnera tinctoria mogen per 2 augustus 2018 niet meer geproduceerd of verhandeld worden

De soorten Pennisetum setaceum en Gunnera tinctoria zijn door de Europese Commissie op 19 juni 2017 definitief aan de lijst van invasieve planten toegevoegd. Sinds augustus 2017 geldt een overgangsregeling voor u als kweker die per 2 augustus 2018 is afgelopen. Dit houdt kort in dat de volgende VBN productcodes niet meer op de veiling aangevoerd mogen worden per 2 augustus 2018:

51151   Pennisetum setaceum

43140   Gunnera tinctoria

De VBN productcodes 51151 (Pennisetum setaceum) en 43140 (Gunnera tinctoria) worden met ingang van 2 augustus 2018 geblokkeerd.

Bovenstaande invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. Men mag onder andere geen handel drijven met een soort die op de Unielijst staat. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt, de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Verdere informatie over invasieve planten en de regelingen hieromtrent vindt u op de NVWA website.

Overgangsregeling commerciële houders

Beschikt u over een commerciële voorraad die u al had voordat de soort(en) op de lijst kwam(en)? Dan put u deze voorraad uit binnen 2 jaar nadat de soort is opgenomen op de Unielijst. Dit doet u op de volgende manieren:

 • Planten of dieren mag u binnen 1 jaar nadat de soort op de lijst is opgenomen nog verkopen aan niet-commerciële houders. Dit mag via de reguliere verkoopkanalen zoals veilingen, dierenwinkels en tuincentra. U let erop dat de soort zich niet kan voortplanten of kan ontsnappen.
 • U exporteert de dieren of planten naar landen buiten de Europese Unie. U zorgt ervoor dat ze onderweg niet ontsnappen.
 • U stelt de planten of dieren ter beschikking voor andere doeleinden, zolang dat op geen enkele manier gevaar oplevert voor de natuur. Planten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van biogas.

Zijn bovenstaande opties niet mogelijk? Dan kunt u dieren ook op humane wijze (laten) doden. Planten kunt u (laten) vernietigen.

NVWA: tref voorbereidingen voor aangescherpte regels plantenpaspoort

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept bedrijven die planten verhandelen op om alvast voorbereidingen te treffen voor de aangescherpte regels voor plantenpaspoorten die vanaf december 2019 gelden. Vanaf 14 december 2019 is het plantenpaspoort verplicht voor alle voor opplant bestemde planten. De plantenpaspoortplicht geldt ook voor pot- perk- en kuipplanten die bestemd zijn voor consumenten. Het plantenpaspoort moet vanaf 14 december 2019 voldoen aan een aantal nieuwe kenmerken, waaronder een uniek fytosanitair bedrijfsregistratienummer.

Het volledige bericht met aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de NVWA.