Uitbreiding plantenpaspoortplicht

Op 14 december 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU in. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG. Wat gaat er veranderen?

De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant bestemde planten’ maar ook alle ‘consumptieve’ pot-, perk- en kuipplanten. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven. Alles wat we nu teeltmateriaal noemen valt daaronder (dus ook zaden).

Meer bedrijven moeten zich gaan registreren

Alle pot-, perk- en kuipplantentelers krijgen met de plantenpaspoortplicht te maken. Ook krijgen de handelsbedrijven (voor handel binnen de EU) in deze producten met plantenpaspoorten te maken.

Naktuinbouw heeft nu zo’n 3.000 geregistreerde bedrijven. Daarvan geven zo’n 2.300 zelf plantenpaspoorten af op basis van een autorisatieregeling. Door de nieuwe regelgeving krijgen alle bedrijven met plantenpaspoorten te maken. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven met Buxus, coniferen en rozen.

Rond de zomer van 2018 is naar verwachting meer bekend over het register en het registratienummer. Ook zal dan duidelijk zijn waar bedrijven zich kunnen melden voor registratie en met welke keuringsdienst de bedrijven te maken krijgen. Alle bedrijven krijgen daarna een nieuw registratienummer. Ook de bedrijven die nu al geregistreerd zijn bij een keuringsdienst.

Flyer veranderingen nieuwe Plantgezondheidsverordening

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Rosa wordt aangepast

Per 15 maart 2018 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Rosa.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft het afgelopen jaar verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het middel Floralife Express Clear 100 voldoet aan de VBN normen voor de voorbehandeling van rozen. Uit het onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Rosa.

Wijziging:

 • Floralife Express Clear 100 wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Rosa (code 90 op het label van het middel). Naast dit middel blijven ook de reeds vermelde middelen toegestaan.
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  o Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u vanaf heden zelf toe voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.
  o Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 90 op label van het middel = Floralife Express Clear 100.

Het bovenstaande middel dient uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Indien u gebruik maakt van Floralife Rose 100 kunt u tot maximaal 15 mei 2018 uw voorraad gewoon opgebruiken en daarna overschakelen naar Floralife Express Clear 100. Bij langere periode graag eerst contact opnemen met het laboratorium van Royal FloraHolland.

De EU-lijst met paspoortplichtige Xylella waardplanten is uitgebreid met 6 soorten

De Europese Commissie heeft 6 nieuwe soorten toegevoegd aan de Xylella waardplantenlijst. De waardplantenlijst bevat alle soorten die vatbaar zijn voor besmetting met Xylella fastidiosa. Deze planten dienen bij verhandeling binnen de EU te zijn voorzien van een plantenpaspoort.

De volgende soorten zijn recent toegevoegd aan de waardplantenlijst:

 • Calicotome spinose;
 • Coronilla glauca;
 • Euryops chrysanthemoides;
 • Genista lucida;
 • Medicago sativa;
 • Prunus cerasus.

De meest recente versie van de Xylella waardplantenlijst (update 10) vindt u op de website van de Europese Commissie. Voor aanvullende informatie over regelgeving betreffende het plantenpaspoort en Xylella fastidiosa wordt verwezen naar de NVWA website en NVWA Xylella.

Nieuwe procedure aanvragen zendingsinspecties voor Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander

De EU maatregelen voor tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) zijn met ingang van 1 januari 2018 aangescherpt (Annex IV – B – 24.3 van richtlijn 2000/29). Deze nieuwe wetgeving vereist tenminste een plantenpaspoort en zendingsinspectie voor planten voor opplant bestemd voor de eindconsument, naar specifiek beschermde EU gebieden (Zona Protecta – ZP). Het gaat om de volgende planten: Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) past het e-CertNL-systeem (CLIENT-export) zo aan dat bedrijven vanaf 31 maart 2018 via dit systeem de verplichte zendingsinspectie aan kunnen vragen voor genoemde planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal. Als de zendingsinspectie akkoord is, wordt er via het e-CertNL-systeem een Europees communicatiedocument afgegeven dat dienst doet als verplicht plantenpaspoort.

Het is van belang dat bedrijven die genoemde planten richting de betreffende lidstaten exporteren zich registreren bij een van de keuringsdiensten. Voor teeltbedrijven is dit Naktuinbouw (bloemenengroente@naktuinbouw.nl). Exporteurs kunnen zich registreren bij het KCB (www.KCB.nl).

Aanvragen voor een zendingsinspectie moeten plaatsvinden via de portal e-CertNL, zie link hieronder.
Exportinspectie aanvragen via CLIENT

Klik hier voor meer informatie over dit bericht op de NVWA website.

Aanpassing reglementaire kenmerken bij Kersenbloesem vanaf 1 april 2018

Binnen de productgroep Prunus is gebleken dat Kersenbloesem afwijkende reglementaire kenmerken heeft. Omdat het niet logisch is dat Kersenbloesem kenmerk S21 (= gemiddeld gewicht) als geadviseerd reglementair kenmerk heeft, laten we de S21 als reglementair kenmerk vervallen. Daarnaast zal ook bij Kersenbloesem de S20 (= minimum steellengte) verplicht worden gesteld.

De sorteerkenmerken voor Kersenbloesem zijn per 1 april 2018 als volgt:
S20 = Minimum steellengte
S05 = Rijpheidsstadium

Overzicht reglementaire kenmerken productgroep Prunus

Wijziging rijpheid in de productspecificatie plantenarrangementen

Uit vooronderzoek is gebleken dat de voorgeschreven minimale rijpheid in de productspecificatie Plantenarrangementen soms afwijkt van het minimale rijpheidsstadium in de soortspecifieke productspecificaties (bijvoorbeeld Hyacint en Narcis). In de specificatie Plantenarrangementen staat dat minimaal rijpheidsstadium 1 verplicht is, terwijl in de soortspecifieke productspecificatie staat dat minimaal rijpheidsstadium 2 vereist is. Dit spreekt elkaar tegen.

Daarom is ervoor gekozen per 1 maart 2018 onderstaande tekst aan de productspecificatie Plantenarrangementen toe te voegen:

De in de productspecificatie Plantenarrangementen genoemde minimale rijpheidsstadia gelden, tenzij in de soortspecifieke productspecificatie van een onderdeel van het plantenarrangement een afwijkend minimaal rijpheidsstadium is aangegeven. In dit geval geldt het soortspecifieke minimale rijpheidsstadium.

Bovenstaande oplossing maakt de regels eenduidig en te handhaven in het geval van een discussie over de aangevoerde rijpheid van een product. De gehele productspecificatie voor plantenarrangementen is te vinden via de zoekfunctie van de VBN website.

Noodmaatregelen voor Xylella zijn gewijzigd voor 6 plantensoorten

Per 1 maart 2018 geldt een toetsverplichting voor de gewassen Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis om eventuele besmetting met Xylella fastidiosa te voorkomen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze soorten een hoger besmettingsrisico hebben.

De toetsverplichting geldt op bedrijfsniveau waar bovengenoemde soorten tijdens het groeiseizoen aanwezig zijn. De bemonstering en toetsing op Xylella wordt jaarlijks voor deze 6 soorten uitgevoerd door de Naktuinbouw. Na 2018 volgt een jaarlijkse bemonstering en toetsing op productie/teeltbedrijven.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de toetsing. Bedrijven die bij Naktuinbouw geregistreerd zijn worden automatisch bezocht. Heeft u twijfel of is uw bedrijf nog niet bezocht, neem dan contact op met Naktuinbouw: (071) 332 62 88 of boomkwekerij@naktuinbouw.nl

Het oorspronkelijke artikel vindt u op de website van de NVWA.

Opschoning en uniformering productcodes ‘kleurbehandeld’ per 1 februari 2018

Vanuit de klant is er behoefte aan meer duidelijkheid op het gebied van kleurbehandelde productcodes. Er is gebleken dat kleurbehandelde productcodes geen verplichting hebben om de kleur aan te geven, maar dat hier ook geen uniformiteit in is. Momenteel is kenmerk S50 ‘bloem/bes/vruchtkleur’ geadviseerd, de kleur aan de productnaam toegevoegd of is geen van beide van toepassing.

Er is een nieuw kenmerk S87 ‘kleurbehandeld’ aangemaakt. Dit kenmerk wordt per 1 februari 2018 als geadviseerd kenmerk aan de kleurbehandelde productcodes toegevoegd. Na 3 maanden, vanaf 1 mei 2018, zal de S87 verplicht worden gesteld.

Wat verandert er precies?

 • Het aantal kleurbehandelde productcodes brengen we terug van 359 naar 103. Productcodes met een kleur in de productnaam komen te vervallen; de kleur wordt voortaan met kenmerk S87 meegegeven;
 • De productcodes die komen te vervallen worden per 1 april 2018 geblokkeerd;
 • We passen uniformiteit toe door bij alle kleurbehandelde productcodes de S87 als reglementair kenmerk op de 6e positie toe te voegen (bij een aantal productcodes op de 4e of 5e positie);
 • De S87 zal eerst 3 maanden op advies worden gezet en vanaf 1 mei 2018 verplicht worden gesteld.

Bijgevoegd een overzicht van de kleurbehandelde productcodes die blijven en komen te vervallen (2 tabbladen).
Productcodes kleurbehandeld 2018