Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK?

Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK? Dan moet u nu al rekening houden met mogelijk extra Xylella fastidiosa eisen.

Meer informatie klik hier.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd, namen van productgroepen gewijzigd en productgroepen beëindigd.

Per 1-7-2020 wijzigen diverse producten van productgroep. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 2e kwartaal 2020.

Europese Commissie: VK moet nieuwe eisen voor plantmateriaal intrekken per 20 juni 2020

De Europese Commissie heeft op 4 juni jl. besloten dat het Verenigd Koninkrijk (VK) met ingang van 20 juni 2020 de nieuwe maatregelen moet intrekken voor handel naar het VK van een aantal producten. Het VK had deze maatregelen op 21 april ingesteld om zich beter te beschermen tegen de introductie van onderstaande plantenziekten- en plagen.

Dit betreft Xylella fastidiosa vereisten voor plantmateriaal van:

 • Lavandula sp.
 • Nerium oleander
 • Rosmarinus officinalis
 • Coffea
 • Olea europaea
 • Polygala myrtifolia
 • Prunus dulcis

Concrete consequenties
In principe is alle handel van bovenstaand plantmateriaal weer mogelijk naar het VK met ingang van 20 juni 2020. Het is ongewis hoe het VK zal reageren op het besluit van de Europese Commissie. Bedrijven die bij handel naar het VK problemen ervaren, kunnen zich beroepen op het EU-besluit.

Niet langer PZ plantenpaspoort voor dit plantmateriaal bestemd voor het VK
Als gevolg van het besluit van de Europese Commissie moeten Nederlandse bedrijven vanaf 20 juni stoppen met de afgifte van PZ plantenpaspoorten waarmee wordt aangegeven dat voldaan wordt aan de nieuwe vereisten van het VK. Dit geldt in het bijzonder voor

 • Lavandula sp.
 • Nerium oleander
 • Rosmarinus officinalis

eisen vanwege Xylella fastidiosa en daarnaast voor Planten voor opplant van Platanus vanwege Ceratocystis platani. Eerder heeft de NVWA in samenwerking met Naktuinbouw een register opgesteld van bedrijven die aan deze vereisten kunnen voldoen (zie nieuwsbericht 17 april 2020). Het inschrijven voor register en groeiseizoen controles voor export naar het VK in 2021 blijft wel mogelijk. De NVWA zal in samenwerking met Naktuinbouw de betrokken bedrijven hierover informeren.

Meer informatie
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Nieuwe registratie-eisen voor importeurs van planten en plantaardig materiaal in het VK

Handelaren die planten en plantaardig materiaal importeren in het Verenigd Koninkrijk dienen vόόr 30 juli 2020 te voldoen aan de nieuwe registratie-eisen zoals vastgesteld in Artikel 65 van de Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031. Alle professionele marktdeelnemers dienen via hun PEACH account een geldig adres is het VK, of een geldig adres van een gevolmachtigd vertegenwoordiger in het VK op te geven. Van professionele marktdeelnemers die vόόr 30 juli 2020 niet voldoen aan de nieuwe eisen zal de PEACH account worden gedeactiveerd.

De link naar de oorspronkelijke berichtgeving vindt u hier.
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/nieuwe-registratie-eisen-voor-importeurs-van-planten-en-plantaardig-materiaal-in-het-vk

 

Per 21 april Import verbod in Verenigd Koninkrijk voor oa. Olea (olijf), Polyfgala, Coffea en Prunis dolcis en extra aanvullende fyto eisen voor Lavendula sp, Nerium Oleander en Rosmarinus

Met ingang van 21 april 2020 gelden nieuwe fytosanitaire eisen voor export specifieke waardplanten naar het Verenigd Koninkrijk.

De NVWA heeft een bericht gepubliceerd met betrekking tot nieuwe fytosanitaire eisen voor export van specifieke planten naar het Verenigd Koninkrijk. In het kort komt het hier op neer:

 1. Importverbod voor Coffea (koffieplanten), Polygala myrtifolia, Olea europea (olijfbomen) en Prunus dulcis uit alle EU-landen (en derde landen) i.v.m. het risico van introductie van Xylella fastidiosa.
 2. Extra eisen voor planten van Lavendula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis, eveneens i.v.m. het risico van introductie van Xylella fastidiosa.
 3. Nieuwe eisen voor planten voor opplant van Ulmus en Platanus.
 4. Nieuwe eisen voor hout, houtdelen, schors en planten van Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. en Pterocarya rhoifolia.

In het vakbericht kunt u lezen onder welke voorwaarden genoemde soorten m.u.v. de importverboden naar het Verenigd Koninkrijk verhandeld kunnen worden. Link naar vakbericht

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd en namen van productgroepen gewijzigd. Per 1-4-2020 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 1e kwartaal 2020 (01-04-2020).

Handhaving Plantenpaspoort vanaf potmaat 10 opgeschort

Sinds zaterdag 14 december 2019 is een plantenpaspoort verplicht om planten te kunnen verhandelen. Het plantenpaspoort op potniveau van potmaat 10 en groter zou van kracht zijn vanaf 1 juli 2020. Gezien de huidige omstandigheden is besloten om deze handhavingsregel uit te stellen tot nader order.

Voor planten met potmaat 19 en groter is het plantenpaspoort verplicht op plantniveau en blijft dus bestaan. Het plantenpaspoort op fustniveau geldt voor alle planten met potniveau kleiner dan 19. Deze huidige regels zullen wij ook blijven handhaven. Hoewel een ruime meerderheid van de aanvoerders van planten vanaf potmaat 10 reeds het plantenpaspoort op plantniveau gebruikt, zullen we de handhavingsregel uitstellen tot nader order.

Meer informatie: https://www.royalfloraholland.com/plantenpaspoort

Vanaf 1 mei 2020 aanvoerverbod voor Fallopia-soorten op de VBN veilingen

Vanwege de toenemende problematiek met betrekking tot schade aan ecosystemen en gebouwen hebben de veilingen in VBN verband besloten tot een algeheel aanvoerverbod van Fallopia-soorten op de VBN veilingen inclusief veiling Rhein-Maas. Hieronder vallen alle planten of delen van planten die behoren tot Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis en Fallopia x bohemica. Dit om mogelijk verdere verspreiding van Fallopia door sierteelttoepassingen tegen te gaan.
Synoniemen zijn Persicaria, Polygonum en de Nederlandse naam is Japanse Duizendknoop.

Vanaf 1 mei 2020 mogen deze Fallopia-soorten niet meer aangevoerd en verhandeld worden op de marktplaatsen. Onderstaande productcodes zullen worden geblokkeerd.

16084 Fallopia japonica var. compacta
6260   Persicaria

Herhalingsbericht: extra eisen aan planten vanwege Bemisia (Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander)

Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Groot-Brittannië (VK), Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal moeten voldoen aan extra eisen. Met deze eisen willen deze landen voorkomen dat Bemisia tabaci, een witte vlieg, het land binnenkomt.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u op de website van de Naktuinbouw.
Eerdere berichtgeving VBN website.

Mos niet meer paspoortplichtig

Inmiddels is in de EU besloten dat mos niet meer plantenpaspoortplichtig is. Deze informatie is te vinden op de website van de Naktuinbouw, klik hier.