Artikelen door beheer

Koppeling tussen lengte en gewicht bij Alstroemeria vanaf 1 januari 2017

Koppeling tussen lengte en gewicht bij Alstroemeria vanaf 1 januari 2017 Op verzoek van de FPC is er aan de VBN Stuurgroep regelgeving besluitvorming gevraagd over het aanbrengen van een wijziging in de productspecificatie, ten behoeve van de verbetering van presentatie en kwaliteit van Alstroemeria. Na een intensief traject met diverse Alstroemeria aanvoerders (o.a. een […]

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2016

Floricode heeft enkele nieuwe productgroepen gemaakt en namen van productgroepen gewijzigd. Er zijn producten naar andere productgroepen verplaatst en enkele productcodes geblokkeerd of uit de database verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens gewijzigd zijn of niet meer aangeleverd worden.