Artikelen door

Wijziging rijpheid in de productspecificatie plantenarrangementen

Uit vooronderzoek is gebleken dat de voorgeschreven minimale rijpheid in de productspecificatie Plantenarrangementen soms afwijkt van het minimale rijpheidsstadium in de soortspecifieke productspecificaties (bijvoorbeeld Hyacint en Narcis). In de specificatie Plantenarrangementen staat dat minimaal rijpheidsstadium 1 verplicht is, terwijl in de soortspecifieke productspecificatie staat dat minimaal rijpheidsstadium 2 vereist is. Dit spreekt elkaar tegen.

Wijziging in kenmerkcodes door vervallen FFP

Met ingang van 1 januari 2018 vervalt het keurmerk FFP (Fair Flowers Fair Plants). Om deze reden zal het een en ander worden aangepast in de sorteringskenmerken. De volgende kenmerkcodes zullen per 1 januari 2018 vervallen: S97 code 013 (FFP: MPS A en MPS SQ) ; S97 code 016 (FFP: MPS A en MPS SQ) ; S97 […]

Leidraad preventie Xylella nu beschikbaar

De leidraad preventie Xylella is bestemd voor telers en handelskwekers en geeft een overzicht van een aandachtspunten die van belang zijn om te voorkomen dat u planten met een Xylellabesmetting op uw bedrijf binnen haalt. Het accent wordt vooral gelegd op de herkomst van het plantmateriaal en de (teelt)omstandigheden waarin het plantmateriaal is opgekweekt.  Daarnaast […]