Eén VBN Algemene Specificatie Planten per 15 februari 2016 

Er komt één VBN algemene specificatie voor planten. Nu zijn er nog aparte algemene specificaties voor kamerplanten en tuinplanten. Het samenvoegen van de algemene specificaties is gewenst, omdat zo alle regels voor planten in één document staan. Veel van de regelgeving is al voor kamerplanten en tuinplanten gelijk. Daarnaast is het gewenst, dat begrippen die bij kamerplanten omschreven staan en niet bij tuinplanten en andersom voor alle planten kunnen gelden. Het onderscheid tussen kamer- en tuinplanten blijft wel bestaan. Inhoudelijk zijn de aparte regels voor kamer- en tuinplanten gewoon opgenomen in de nieuwe algemene specificatie planten, met de vermelding voor welke groep deze specifiek gelden. De koppeling tussen de algemene specificatie planten en de productspecificatie per product of productgroep blijft ook gewoon bestaan.

 

Nieuw is dat er enkele begripsomschrijvingen zijn toegevoegd (zoals bv hoe potmaten bij niet ronde potten worden gemeten), regelgeving voor eetbare planten is uitgebreid en er is een uitgebreidere omschrijving van de regelgeving betreffende plantenpaspoorten. De nieuwe algemene specificatie planten gaat in per 15 februari 2016 en staat op www.vbn.nl.

 

Contactpersonen:

Esther de Jong M: +316 31 64 15 07 E: estherdejong@floraholland.nl

Loek Barendse M: +316 23 88 18 51 E: loekbarendse@floraholland.nl

Uitstel invoerdatum verplichting plantenpaspoort i.v.m. Xylella 31 maart 2016

De invoerdatum voor het verplicht gebruik van een plantenpaspoort voor ca. 30 plantensoorten is uitgesteld naar 31 maart 2016. Als gevolg van uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa heeft de Europese Commissie voor circa 30 plantensoorten het gebruik van een plantenpaspoort binnen de EU verplicht heeft gesteld. Deze verplichting zou 1 februari 2016 ingaan. Doordat gebleken is dat voor de invoering meer tijd nodig is, heeft de NVWA besloten de invoering in Nederland uit te stellen tot 31 maart 2016. Andere landen van de EU zijn van dit besluit op de hoogte gebracht. De invoerdatum kan per land, of zelfs per deelstaat verschillen. Informatie hierover kan worden gegeven door de verantwoordelijke autoriteiten in desbetreffend land.

Nieuwsbericht plantenpaspoort Xylella 1 februari 2016

Verplichting plantenpaspoort voor aantal plantensoorten i.v.m. Xylella

Door uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa bij planten heeft de EU een aantal maatregelen ingesteld.

Eén maatregel is het verplicht gebruik binnen de EU van een plantenpaspoort voor ca.30 plantensoorten. Deze verplichting gaat in per 1 februari 2016. Verwacht wordt dat deze lijst de komende tijd nog uitgebreid wordt.

 

Voor meer informatie zie:

Informatie voor aanvoerders die in Nederland planten telen, klik hier.

Informatie voor aanvoerders die buiten Nederland planten telen, klik hier.

Lijst met plantensoorten waarvoor een plantenpaspoort per 1 februari 2016 verplicht wordt, klik hier.

Oud VBN-voorzitter Doeke Faber overleden

Op 5 januari is het bericht ontvangen dat Doeke Faber, VBN-voorzitter van februari 1998 tot mei 2009, na een langdurige ziekte op 72-jarige leeftijd is overleden. Vanuit zijn VBN-voorzitterschap vervulde de heer Faber vele bestuursfuncties in de sierteelt, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Zo was hij vanaf 2003 president van de internationale producentenorganisatie AIPH, welke functie hij ook na zijn vertrek bij de VBN tot 2012 is blijven vervullen. In deze functie vervulde hij een belangrijke ambassadeursfunctie en probeerde wereldwijd de sierteelt op de kaart te zetten.