Nieuwsbericht plantenpaspoort Xylella 1 februari 2016

Verplichting plantenpaspoort voor aantal plantensoorten i.v.m. Xylella

Door uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa bij planten heeft de EU een aantal maatregelen ingesteld.

Eén maatregel is het verplicht gebruik binnen de EU van een plantenpaspoort voor ca.30 plantensoorten. Deze verplichting gaat in per 1 februari 2016. Verwacht wordt dat deze lijst de komende tijd nog uitgebreid wordt.

 

Voor meer informatie zie:

Informatie voor aanvoerders die in Nederland planten telen, klik hier.

Informatie voor aanvoerders die buiten Nederland planten telen, klik hier.

Lijst met plantensoorten waarvoor een plantenpaspoort per 1 februari 2016 verplicht wordt, klik hier.

Oud VBN-voorzitter Doeke Faber overleden

Op 5 januari is het bericht ontvangen dat Doeke Faber, VBN-voorzitter van februari 1998 tot mei 2009, na een langdurige ziekte op 72-jarige leeftijd is overleden. Vanuit zijn VBN-voorzitterschap vervulde de heer Faber vele bestuursfuncties in de sierteelt, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Zo was hij vanaf 2003 president van de internationale producentenorganisatie AIPH, welke functie hij ook na zijn vertrek bij de VBN tot 2012 is blijven vervullen. In deze functie vervulde hij een belangrijke ambassadeursfunctie en probeerde wereldwijd de sierteelt op de kaart te zetten.