Uitstel naamaanpassing ‘Solanum wordt Lycianthes’ naar 1 oktober 2017 

De invoering van de naamaanpassing van Solanum naar Lycianthes wordt uitgesteld naar 1 oktober 2017. Voor meer informatie zie nieuwsbericht d.d. 15 maart 2017.

Nieuwe productgroep Dizygotheca en Lycianthes (Planten) vanaf 1 april 2017

In 2016 is de nieuwe Namenlijst verschenen. In deze lijst staat de voorkeur naamgeving zoals binnen de EU is afgesproken. Eens per 10 jaar wordt de naamgeving gewijzigd als de taxonomische inzichten in de tussentijd zijn veranderd. Dit raakt o.a. het geslacht Schefflera en Solanum.

Schefflera elegantissima is uit het geslacht gehaald en (weer) geplaatst in Dizygotheca. Voor dit geslacht is binnen de groene planten een nieuwe groep aangemaakt. De betreffende cultivars worden per 1 april 2017 in deze nieuwe groep geplaatst.

Voor Dizogotheca is groep 2 06 056 00 aangemaakt, hier komen onderstaande producten in:

product-code productnaam was productnaam wordt productgroep was productgroep wordt groepsnaam wordt
9261 Schefflera elegantissima Dizygotheca elegantissima 2 06 054 02 2 06 056 01 Dizygotheca
9759 Schefflera elegantissima ‘Castor’ Dizygotheca elegantissima ‘Castor’ 2 06 054 02 2 06 056 01 Dizygotheca
18870 Schefflera elegantissima ‘Bianca’ Dizygotheca elegantissima ‘Bianca’ 2 06 054 02 2 06 056 01 Dizygotheca
107601 Schefflera elegantissima ‘Gemini’ Dizygotheca elegantissima ‘Gemini’ 2 06 054 02 2 06 056 01 Dizygotheca

Voor Solanum rantonnetii en de bijbehorende cultivars is de nieuwe botanische naam Lycianthes rantonnetii. Binnen de tuinplanten is een nieuwe groep aangemaakt. De betreffende cultivars worden per 1 april 2017 in deze nieuwe groep geplaatst.

Voor Lycianthes is groep 3 10 035 00 aangemaakt, hier komen onderstaande producten in:

product-code productnaam was productnaam wordt productgroep was productgroep wordt groepsnaam wordt
6657 Solanum rantonnetii ‘Blue Fountain’ Lycianthes rantonnetii ‘Blue Fountain’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
99923 Solanum rantonnetii ‘Charles Blue Star’ Lycianthes rantonnetii ‘Charles Blue Star’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
23265 Solanum rantonnetii ‘Eveline’ Lycianthes rantonnetii ‘Eveline’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
99922 Solanum rantonnetii Charles Pink Star Lycianthes rantonnetii Charles Pink Star 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
26241 Solanum rantonnetii Charles White Lycianthes rantonnetii Charles White 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
6740 Solanum rantonnetii ‘Violente’ Lycianthes rantonnetii ‘Violente’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
26947 Solanum rantonnetii gemengd Lycianthes rantonnetii gemengd 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
26948 Solanum rantonnetii overig Lycianthes rantonnetii overig 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
109103 Solanum rantonnetii mixkar Lycianthes rantonnetii mixkar 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes

Kenmerk S05 (Rijpheidsstadium) wordt toegevoegd bij Salix (Deco groen) vanaf 1 juni 2017 

Bij Salix wordt rijpheid door klanten steeds meer als belangrijke informatie gezien. Om aan deze klantwens te kunnen voldoen willen we deze informatie als verplicht reglementair kenmerk beschikbaar gaan stellen. Dit zullen we in twee stappen doen.

Het sorteerkenmerk S05 (rijpheidsstadium) wordt vanaf 1 maart 2017 geadviseerd en per 1 juni 2017 verplicht gesteld bij Salix.

De sorteerkenmerken voor Salix (groep 107 013 01) zijn per 1 juni 2017 als volgt:

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S20 Minimum steellengte Verplicht
2 S33 Jaartal sortering hout Verplicht
3 S05 Rijpheidsstadium Verplicht

Om de rijpte met de juiste code in te vullen zijn er rijpheidfoto’s opgesteld (klik hier).

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken: Kenmerkcodes snijbloemen

Het sorteerkenmerk S05 moet u zelf toevoegen op positie 3 in uw EAB-softwarepakket.

Kenmerk S05 (Rijpheidsstadium) verplicht bij aantal Vaste Planten vanaf 1 maart 2017 

Bij vaste planten wordt rijpheid door klanten steeds meer als belangrijke informatie gezien. Om aan deze klantwens te kunnen voldoen willen we deze informatie als verplicht reglementair kenmerk beschikbaar gaan stellen. Dit voorstel is door de VBN Stuurgroep regelgeving geaccepteerd.

Bij ondergenoemde productgroepen wordt het sorteerkenmerk S05 (Rijpheidsstadium) verplicht gesteld per 1 maart 2017 op positie 4. Dit kenmerk wordt al geruime tijd geadviseerd.

Productgroep-nummer Productgroep-naam S05 positie Verplicht
310017 Aster Positie 4 Verplicht
310015 Campanula Positie 4 Verplicht
310021 Gentiana Positie 4 Verplicht
310053 Helleborus Positie 4 Verplicht
310121 Leucathemum Positie 4 Verplicht
310007 Phlox Positie 4 Verplicht
310141 Platycodon Positie 4 Verplicht
310042 Rudbeckia Positie 4 Verplicht
310010 Saxifraga Positie 4 Verplicht

Via onderstaande link kunt u N-Kenmerkcodes pot bekijken

Handel in kastanjebomen naar Verenigd Koninkrijk niet toegestaan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst bomenhandelaren er nogmaals op dat handel in kastanjebomen (Castanea) van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan. Het verbod geldt voor planten voor opplant van het geslacht Castanea, met uitzondering van zaden. Het Verenigd Koninkrijk heeft deze regel in 2013 ingevoerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft een status als beschermd gebied (ZP) voor sommige plantenziekten. Nederland is – in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk – niet vrij is van de plantenziekten Cryphonectria parasitica en Dryocosmus kuriphilus.

Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2016

Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt en bestaande gewijzigd of geblokkeerd. Per 1-1-2017 wijzigen diverse producten van productgroep. Er zijn namen van productcodes aangepast en productcodes verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen de verwijderde productnamen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met een nieuw registratienummer en een productcode. Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2016 (20-12-2016)

Koppeling tussen lengte en gewicht bij Alstroemeria vanaf 1 januari 2017

Koppeling tussen lengte en gewicht bij Alstroemeria vanaf 1 januari 2017
Op verzoek van de FPC is er aan de VBN Stuurgroep regelgeving besluitvorming gevraagd over het aanbrengen van een wijziging in de productspecificatie, ten behoeve van de verbetering van presentatie en kwaliteit van Alstroemeria.

Na een intensief traject met diverse Alstroemeria aanvoerders (o.a. een enquête), klanten, de afdeling Productspecificaties en regelgeving en de Producttafel van Royal FloraHolland is de wens voor een koppeling tussen lengte en gewicht naar voren gekomen.

Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep regelgeving. Vanaf 1 januari 2017 geldt er voor Alstroemeria een koppeling tussen lengte en gewicht, zie tabel hieronder:

*Bij bosgewicht van 600 gram en meer – minimum aantal takken per fust 60
**Bij bosgewicht van 300 gram en minder – minimum aantal takken per fust 100

De koppeling lengte/gewicht houdt in dat er aangevoerd moet worden volgens bovenstaande tabel; met een minimum lengte van 45 cm en een maximum lengte van 90 cm en daarbij horende (minimale) grammages. Dit betekent onder andere dat aanvoeren op lengte 80 cm alleen nog toegestaan is bij een steelgewicht van minimaal 50 gram. Voor lengte van 45 t/m 70 cm geldt in stappen van 5 cm, voor lengte van 70 t/m 90 cm geldt in stappen van 10 cm. De koppeling lengte/gewicht geldt alleen voor Alstroemeria en niet voor Alstroemeria Florinca.

De sorteerkenmerken blijven ongewijzigd.

Sorteringscode overzicht

Productgroepnr

Naam:

SK1

SK2

SK3

SK4

101 003 01

Alstroemeria

S20

S21

S05

S22

 

 

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Advies

101 003 02

Alstroemeria Florinca

S20

S05

S22

 

 

Verplicht

Verplicht

Verplicht

S20 = Minimum steellengte

S21 = Gewicht (gemiddeld)

S05 = Rijpheidsstadium

S22 = Aantal bloemknoppen

 

Via onderstaande link kunt u de inhoud van de kenmerkcodes bekijken

Overzicht kenmerkcodes

 

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Symphoricarpos wordt verruimd per 1 januari 2017

Het Kenniscentrum heeft het afgelopen jaar een test uitgevoerd om te kijken of een toevoeging gerechtvaardigd is om de middelen met de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat (code 11 op het label van het middel) toe te voegen voor Symphoricarpos in de productspecificatie Besheesters. Uit deze test bleek dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichting in de productspecificatie Besheesters.

 

Wijziging:

• Het volgende product wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Symphoricarpos:

o Chloortablet = code 11 op het label.

 

Naast het chloortablet blijven de middelen met code 3 op het label (op basis van Aluminiumsulfaat) ook toegestaan.

 

• U moet de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.

o Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling dient u zelf toe te voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.

o Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 11 op label van het middel = Chloortablet.

 

Het bovenstaande middel dient toegediend te worden conform gebruiksaanwijzing.

 

SORTERINGSCODE

Productgroepnr

Naam

SK1

SK2

Sk3

SK4

SK5

SK6

1 07 009 01

Symphoricarpos

S20

 

S05

 

 

S65

 

 

Verplicht

 

Verplicht

 

 

Voorbehandeling

Informatiekenmerk

S20 = Minimum steellengte
S05 = Rijpheidsstadium
S65 = Voorbehandeling

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Laboratorium Royal FloraHolland
T 0174 632637 of 0174 632610
E laboratorium@royalfloraholland.com

Opschoning Citrus productgroepen en productcodes vanaf 1 januari 2017

Zoals bekend maakt de sierteeltsector momenteel een sterke ontwikkeling door op vele terreinen. Daarin is ook een trend in consumentenbehoefte naar eetbare planten zichtbaar. Tevens bestaat de behoefte om duidelijkheid in de keten te creëren op gebied van productnamen en uniformiteit in VBN coderingen. Na een intensief traject met diverse Citrus aanvoerders, klanten, Floricode, Productmanager en de afdeling Productspecificaties en regelgeving van Royal FloraHolland zullen de volgende veranderingen gaan plaatsvinden.

 

Zoals aangegeven zullen de productgroepen en productcodes bij Citrus worden opgeschoond. Op dit moment zijn de productcodes van Citrus verdeeld over 4 productgroepen. Vanaf 1 januari 2017 is er nog 1 productgroep Citrus 3 05 133 01 met daarin 18 productcodes.

 

Daarnaast is het sorteerkenmerk S91 (vruchtbenaming) aangemaakt. Producten worden omschreven met een botanische/wetenschappelijke naam. Dit sorteerkenmerk ‘vruchtbenaming’ gaat de consumenten en handel helpen beter te begrijpen welk product ze kopen.

Bijvoorbeeld: Productcode 47754 Citrus sinensis – met S91 waarde 001 kunt u Sinaasappel meegeven.

 

Vanaf 1 januari 2017 zijn de sorteerkenmerken voor Citrus als volgt:

 

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S01 Potmaat Verplicht
2 S02 Minimum planthoogte Verplicht
3 S46 Aantal vruchten/trossen Advies
4 S91 Vruchtbenaming Advies
5      
6 S77 Eetbaar/niet eetbaar Verplicht

 

Via de link kunt u zien welke productcodes het betreft en de inhoud van sorteerkenmerk S91 bekijken.

 

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken

Kenmerkcodes

Bij Kransen wordt het sorteerkenmerk S74 (Materiaaldiameter) verplicht gesteld per 1 november 2016

Bij Kransen wordt het sorteerkenmerk S74 (Materiaaldiameter) verplicht gesteld per 1 november 2016. Dit is al een aantal jaren een geadviseerd kenmerk.

 

De sorteerkenmerken voor Kransen zijn per 1 november 2016 als volgt:

 

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S73 Materiaalhoogte Advies
2 S71 Productkleur Advies
3 S74 Materiaaldiameter Verplicht

 

 

Het sorteerkenmerk S74 wordt voornamelijk op verzoek van klanten verplicht gesteld.

 

Voor het meten van materiaaldiameter gelden de volgende regels:

  • Het betreffende materiaal wordt gemeten van buitenkant tot buitenkant;
  • Kale (niet opgemaakte) kransen worden gemeten van buitenkant tot buitenkant;
  • Bij opgemaakte kransen (met groen etc.) wordt de kale kransdiameter genomen plus 5 cm.

 

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken (S74 is bij bloemen en planten hetzelfde): Kenmerkcodes

 

In deze bijlage vind u een overzicht welke productcodes het betreft.